Els sis primers mesos de la pandèmia van fer caure 55 milions d’euros la recaptació de l’Estat

Els impostos indirectes, que són els directament lligats al turisme, són, evidentment, els que més repercussió negativa han sofert, i pitjor comportament hauran tingut el darrer tram del 2020

La recaptació, evidentment, s'està ressentint molt de la davallada d'activitat econòmica.
La recaptació, evidentment, s'està ressentint molt de la davallada d'activitat econòmica. ARXIU

Només en sis mesos de pandèmia, de març a setembre, i tot i un comportament millor a l’esperable durant els mesos de juliol i agost, la recaptació de l’Estat va caure de 55 milions d’euros. Si aquestes dades són rellevants, altament significants i preocupants pel que suposa per a l’economia del Principat, per a les arques públiques, més ho seran quan s’hi afegeixi la consolidació del darrer trimestre del 2020, amb una nova i significant caiguda de l’activitat econòmica, especialment el novembre i el desembre.

Segons la liquidació pressupostària del tercer trimestre del 2020, i com és evident i de fàcil entendre, és la imposició directa, clarament lligada a la capacitat d’atracció turística, a l’activitat turística, la que més ha sofert, evidentment, l’impacte derivat de les mesures que s’han hagut d’adoptar, al Principat i als països de l’entorn, per mirar de frenar la propagació del coronavirus. Així, i quant als impostos indirectes, el descens en la recaptació és de 46,54 milions d’euros respecte del 2019. Aquest descens està associat al comportament de tres impostos rellevants: la taxa al consum (reducció de 21,90 milions d’euros, un 28,30% inferior), l’impost general indirecte (reducció de 14,82 milions d’euros, un 16,47% inferior) i dels impostos especials (reducció de 8,82 milions d’euros, un 24,98% inferior).

En xifres rodones, si durant els primers nous mesos del 2019 es van recaptar per tots els conceptes abans esmentats 315,5 milions d’euros, durant el mateix període del 2020, amb un primer trimestre excepcionalment bo, els ingressos corrents en relació amb els impostos i tributs abans exposats van ser de 260,2 milions

Quant a les taxes i altres ingressos, el descens en la recaptació és de 7,97 milions d’euros. Aquest descensestà associat al comportament de dos conceptes rellevants: els reintegraments de romanents de tresoreria d’entitats públiques dependents (reducció 4,46 milions d’euros, un 86,48% inferior) i les sancions (reducció de 3,39 milions d’euros, un 73,58% inferior). Finalment, pel que fa als impostos directes, el descens en la recaptació és de 814.000. Aquest descens està vinculat al comportament de dos conceptes rellevants: l’impost sobre la renda de les persones físiques (reducció de 1,89 milions d’euros, un 6,07% inferior) i l’impost sobre la renda dels no residents (reducció 1,67 milions d’euros, un 28,58% inferior).

En xifres rodones, si durant els primers nous mesos del 2019 es van recaptar per tots els conceptes abans esmentats 315,5 milions d’euros, durant el mateix període del 2020, amb un primer trimestre excepcionalment bo, els ingressos corrents en relació amb els impostos i tributs abans exposats van ser de 260,2 milions. Tot plegat s’ha intentat pal·liar una mica tibant de recursos, de dividends, de les operadores públiques de telecomunicacions i energia, i especialment de la primera, d’Andorra Telecom. Així, si durant els primers mesos del 2019 s’havien comptabilitzat uns ingressos patrimonials de 29 milions d’euros, enguany aquesta xifra es dispara fins als 59 milions sempre en xifres rodones.

Comentaris (1)

Trending