El Govern reserva 25 milions d’euros per fer front als impagaments dels crèdits tous

L’executiu calcula que un 18% dels préstecs podrien no ser assumits per les empreses beneficiàries tot i que també avança la voluntat de negociar noves pròrrogues o canvi de condicions que els puguin ajudar a complir amb el deute contret

Simulació d'un acord per a la concessió d'un crèdit.
Simulació d'un acord per a la concessió d'un crèdit. ARXIU

El Govern estima que una part dels crèdits tous avalats perquè les empreses puguin fer front a la crisi provocada pel coronavirus no es retornaran. I, per tant, tocarà fer-hi front com a avalador. En concret, s’estima en un 18% la xifra que s’haurà d’assumir. Per això, s’ha fet una provisió de cinc milions d’euros per aquest 2021, que pujarà a deu tant el 2022 com el 2023. Tot i això, es remarca la voluntat de renegociar noves opcions de retorn quan s’exhaureixi el termini marcat pel programa.

Així ho ha explicat el ministre de Finances, Eric Jover, en resposta a les preguntes escrites formulades per la consellera general no adscrita Carine Montaner. En ella s’admet que es tracta d’un càlcul fer “de manera conservadora”, seguint “un indicador del Banc d’Espanya de morositat associada a una situació de gran estrès, corregit per la tipologia de sectors d’activitat que han sol·licitat els crèdits”. Aquesta estimació, a més, “no preveu les facilitats de refinançament que el Govern està donant”.

Dels 230 milions d’euros de què costava el programa, actualment s’han atorgat tan sols 147, explica Jover en l’escrit. Per tant, i tenint en compte el risc de no retorn, s’ha fet una provisió de cinc milions per al 2021, de deu per a l’any vinent i de deu més per al 2023. És a dir, 25 en total.

L’objectiu és “que totes les empreses que siguin viables més enllà de la crisi de la Covid-19 no resultin sotmeses a tensió en excés”.

En la resposta, el ministre de Finances aprofita per posar en relleu que “la voluntat és acompanyar el teixit econòmic en el procés de recuperació econòmica”. Per això, “els crèdits tous que tenien un venciment inicial de dotze mesos des que es van atorgar es renoven automàticament sense cost i mantenint el 0% de tipus d’interès durant sis mesos més”. A partir de llavors, hi ha “la voluntat de renegociar amb els empresaris les condicions de retorn amb la possibilitat de demanar pròrrogues en aquests venciments o de transformar aquests avals en crèdits bancaris amb una amortització progressiva”. L’objectiu és “que totes les empreses que siguin viables més enllà de la crisi de la Covid-19 no resultin sotmeses a tensió en excés”.

Des de l’executiu també es deixa clar que hi ha un seguiment i control de totes les operacions per part de la Intervenció General per “assegurar, de forma raonable, que les atorgades mitjançant una resolució favorable del Comitè Tècnic s’estan executant correctament”.

En l’escrit, el Govern explica a la parlamentària no adscrita que les empreses que s’han vist beneficiades pel programa “representen un total de 15.083 assalariats o treballadors per compte propi, fet que suposa el 49,77% del total d’assalariats del país al moment de tancar-lo”. Cada beneficiaria hauria pogut accedir, de mitjana, a préstecs tous per valor de 85.939,10 euros. Els sectors del comerç a l’engròs i al detall, l’hostaleria i la restauració i la construcció han rebut conjuntament 105,6 milions d’euros, que representen el 85% del total concedit.

En la resposta, el Govern justifica la decisió de no fer públic quines empreses s’han beneficiat del programa que és el mateix criteri que es va fer servir amb iniciatives similars en el passat i en el fet que “aquests avals no suposen una despesa significativa (...) fins que, si és necessari, s’hagi d’executar”. A banda, s’entén que “publicar aquesta relació de noms pot tenir un efecte negatiu sobre els negocis, ja que pot transmetre un missatge de fragilitat de cara a proveïdors i clients que pot perjudicar la seva imatge com a empresa en un moment de conjuntura molt complicada”. S’avança, això sí, que “es remetrà aquesta informació al Tribunal de Comptes perquè en faci la revisió corresponent i, si ho considera oportú, la publiqui”.

Comentaris (3)

Trending