El Govern recapta fins al setembre 9 de cada 10 euros previstos al pressupost

El comportament rècord dels ingressos, especialment amb la imposició indirecta -IGI (+36%) i taxes al consum (+61%) suposen un baló d’oxigen a les arques públiques, que es beneficien de la inflació i de la recuperació econòmica postpandèmia

Façana de l'edifici del Govern d'Andorra
Façana de l'edifici del Govern d'Andorra ARXIU

La recuperació econòmica i la inflació han disparat els ingressos de l’Estat al llarg d’aquest 2022. I ho han fet fins a uns nivells rècord. No només s’han recuperat les xifres prèvies a la pandèmia, sinó que s’està molt per sobre. Fins al setembre, ja s’havien recaptat 410 milions. És a dir, gairebé 9 de cada 10 euros previstos al pressupost. I això es gràcies principalment a la destacable millora de la imposició directa. L’IGI ha crescut un 36% i les taxes al consum (el que grava el tabac), un 61%.

No es pot negar que el 2022 està sent dolç per a les arques de l’Estat. Per un costat, es constata la recuperació econòmica després dels pitjors estadis de la crisi sanitària provocada per la Covid-19. I, per l’altra, l’auge de preus. Com més car és un producte o servei, més tributa via IGI. I això ho ha notat el Govern. A 30 de setembre, i com es pot veure en les dades facilitades per l’executiu al Consell General, els ingressos arribaven a 410 milions. És a dir, el 88% de tot el que es preveia recaptar al llarg de l’exercici. I això quan queden encara tres mesos al davant. Per tant, ja queda clar que es trencaran tots els rècords.

Sense arribar als increments de la imposició indirecta, la directa també s’enfila de forma important, a l’espera de conèixer les dades definitives de l’IRPF, que es va poder seguir liquidant fins al 15 d’octubre

I, cert, es tracta d’un increment generalitzat en tots els capítols, però el que més ha col·laborat és el d’impostos indirectes. Ja s’han liquidat 229 milions d’euros. Es tracta d’una xifra superior en 42% a la registrada en el mateix període del 2021. I hi ha dos culpables principals. Per un costat, l’Impost General Indirecte. Per l’altre, les taxes al consum.

Pel que fa a l’IGI, s’ha recaptat ja 107,76 milions d’euros. Això suposa un 36% més que el 2021 (79,3). “Cal considerar que aquest impost es merita a mesura que s’incorpora valor en els lliuraments de béns i les prestacions de serveis. Des d’aquest punt de vista, la creació de valor al país ha millorat substancialment al llarg dels tres primers trimestres degut a la recuperació dels nivells d’activitat previs a la crisi econòmica provocada per la pandèmia del SARS-CoV-2”, es destaca al document. Queda clar que l’any es tancarà molt per sobre dels 132 milions que s’havien pressupostat.

I també se superaran les expectatives amb les taxes al consum (més tenint en compte que, al darrer trimestre, es va incrementar el gravamen). De moment, a 30 de setembre, s’havien ingressat 78,4 milions, una dada que supera en un 61% la del 2021 (49,43). “Un cop més en aquesta dada es reflecteix la millora dels nivells d’activitat econòmica”, s’indica en el document.

Altres figures indirectes creixen igualment, tot i que de forma més moderada. Els impostos especials ho fan un 8%, fins a 29,6 milions i el de transmissions patrimonials (ITP) ho fa en un 9%, fins als 2,6. I, a banda, enguany es posava en marxa, cal recordar, una altra taxa, la verda. Ha suposat uns ingressos de 7,2 milions.

Els impostos directes també registren una considerable millora, d’un 14%. Salten a 118,7 milions. I això que no es pot tancar encara tota la recaptació per IRPF, ja que es va allargar fins al 15 d’octubre el període de liquidació i, per tant, encara falta una part per cobrar. De moment, s’arriba a 34,6 milions, lleugerament per sota dels 34,8 del 2021, però a l’espera de les declaracions fetes durant la primera quinzena d’octubre. De fet, Govern ja avisa que “es preveu una millor recaptació en aquest exercici, en relació amb l’obtinguda el 2021”.

Les despeses també creixen per la inflació i el cost de l’energia, però no al mateix ritme que la recaptació, fet que permet tancar el tercer trimestre amb gairebé 79 milions de superàvit de caixa

Pel que fa a l’impost de societats, que grava els beneficis empresarials, s’han assolit 71,38 milions, gairebé 13 més que el 2021 (+22%). “Tenint en compte el funcionament d’aquest tribut, es posa de manifest que la recaptació és molt positiva”, fet que “avala la recuperació econòmica postpandèmia”. A aquest bon comportament s’ha sumat l’impost de plusvàlues, amb 7,1 ingressats, un 39% per sobre de les xifres del 2021.

Pel que fa a altres capítols d’ingressos, el de taxes també registra una considerable millora. Arriba als 38 milions (+56%). I en gran part es deu als comisos judicials. Això ha provocat que, en sancions, s’hagi passat de rebre 1,9 milions el 2021 a 13,4 al llarg dels primers tres trimestres del 2022.

El bon comportament dels ingressos permet compensar, i de llarg, unes despeses que també van a l’alça. Les de personal creixen un 5%, fins a 85 milions en aquests nou mesos, en part, per l’aplicació de l’IPC del 2021 als salaris, però també pels nous triennis. Encara s’incrementen més, un 12%, les de béns i serveis. En aquest cas, influeix el cost de l’energia, tant els carburants com l’electricitat. Al mateix temps, hi ha més diners transferits, especialment als comuns, i hi ha un creixement dels costos financers (de 13 a 15,6 milions).

En el capítol d’inversions, l’import liquidat es queda en 10,3 milions, un 33% per sota dels 15,2 d’un any enrere. Tot i això, ja es preveu, durant el darrer trimestre, “una certa acceleració” que ha de permetre “acomplir els projectes que s’han iniciat al llarg del 2022”. A banda, cal destacar els diners que s’han enviat a altres entitats justament per fer inversió, les transferències de capital, que ascendeixen a 23,1 milions.

En total, les despeses, sense la variació d’actius i passius, es queden en 331 milions. Per tant, Govern arribava al 30 de setembre amb un superàvit de caixa molt elevat: 78,9 milions, molt per sobre del tot just 612.000 euros del 2021 (12.979%).

Comentaris (4)

Trending