Govern recapta 42,8 milions per l'Impost de Societats i 36 per l'IRPF

L'impacte de la pandèmia de coronavirus ha tingut influència en les declaracions tot i que Jover ha reconegut que esperava una xifra més baixa

Comentaris

Jover i Hinojosa durant la roda de premsa d'aquest dilluns.
Jover i Hinojosa durant la roda de premsa d'aquest dilluns. B.N.

Govern ha recaptat 42,8 milions per l'Impost de Societats i 36 per l'IRPF en l'exercici fiscal de l'any passat. El ministre de Finances, Eric Jover i  el director de Tributs i Fronteres, Albert Hinojosa han presentat aquest dilluns la dades fiscals 2020. Jover ha reconegut que s'esperaven una xifra més baixa per la pandèmia. Dels 42,8 milions, 34,3 corresponen a autoliquidacions i 8,5 a l'acompte amb un 20% de la quota. El ministre ha dit que la pandèmia ha provocat un dèficit de 230 milions.

De l'impost de  Societats (IS)  s'han presentat 6926  declaracions per 7360 el 2019, la majoria d'elles mitjançant la pàgina web. De les declaracions, 2.852 han tingut una base tributació positiva (un 41,8%) amb un valor de 655 mil euros, L'any 2019 van ser 3.368 (45.76%). Les negatives són 3.133 (45,24%)  amb -308 mil euros. Amb base de tributació zero hi ha 941 empreses. En relació a la quota de tributació hi ha hagut una baixada significativa de deduccions amb 24,2 milions per 34,1 el 2019. Entre les deduccions hi ha  plusvàlues, les noves inversions, els arrendaments, la creació de llocs de treball, o l'impost comunal de radicació.

La reforma fiscal inclourà bonficacions pel mecentatge esportiu, social i cultural

Hi una disminució del 2,3% de la quota de liquidació de les empreses per l'S 2020 degut a l'impacte econòmic de la Covid. Les empreses amb base tributària positiva ha n disminuït tan sols un 4,6% comparat al 2019 i menys d'un 0,1% comparat al 2018. Entre el 2018 i el 2020 les deduccions han representat una erosió de la quota de tributació entre el 55% i el 39%.

Pel que fa a l'Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) els resultats han estat semblants als anys anteriors. S'han presentat 17.853 declaracions, d'elles 5.323 per la pàgina web. Les dades són provisionals perquè el tancament del termini va ser el 30 de setembre. Hii ha 4.957 per activitat econòmica i 12.896 per altres que activitat econòmica com rendes de treball, Un total de 7.240 declaracions són positives i ingressaran 18, 2 milions d'euros i se'n retornaran 2,3. El resultat és total és de 15 milions. La recaptació derivada de l'IRPF és de 36 milions tenint en compte rendes del treball, capital mobiliari i altres com les quotes diferencials. El 2019 es van recaptar 38,5 milions. És un comportament semblant al de l'IS.

Hinojosa ha detallat que 11,99 milions d’euros corresponen a les retencions practicades a les rendes del treball; 5,66 milions són de retencions a les rendes del capital mobiliari; 2,52 milions del pagament fraccionat d’activitats econòmiques; 10,20 milions al resultat de les quotes diferencials d’activitats econòmiques i 5,70 milions a les quotes diferencials d’altres.

Jover, per la seva part, ha indicat que "La sensació que tenim és que el rendiment dels dos impostos (societats i IRPF) per al 2020 ha estat més positiu del que podíem esperar i mostra la fortalesa del teixit econòmic". El ministre també ha fet referència a la reforma fiscal que ja va apuntar el cap de Govern, Xavier Espot durant el debat d'orientació pilítica del setembre. ,Es "repensaran" les deduccions, incloent-hi bonificacions associades al mecenatge social, cultural i esportiu. Es redifinaràel concepte de deduccions per a noves inversions ja que no ha tingut l'efecte desitjat.

Etiquetes

Comentaris (1)

Trending