Finances admet que fins al 31 de març del 2022 no sabrà quant es podrà recaptar pels pisos buits

Jover respon a una pregunta que havia fet el conseller socialdemòcrata Carles Sánchez abans que s’aprovés el reglament que desplega el nou impost

El ministre de Finances, Eric Jover, durant una intervenció al ple del Consell General.
El ministre de Finances, Eric Jover, durant una intervenció al ple del Consell General. DEMÒCRATES

El ministeri de Finances admet sense embuts que fins al 31 de març del 2022 no té ni idea ni de quants habitatges buits es poden inscriure en el registre que crea el nou impost desplegat sobre la matèria en qüestió i, encara menys, no es podrà saber fins a aquella data quina serà la recaptació arran del nou tribut. Dos dies abans de Nadal el consell de ministres va aprovar el reglament que desenvolupa l’impost, inclòs en una llei de mesures econòmiques aprovada el 2019.

“Tenint en compte la naturalesa extrafiscal de l’impost i les exclusions previstes per l’apartat 2 de l’article 26 de la Llei 3/2019, és difícil fer previsions respecte a la recaptació i la inscripció fins que no es completi la inscripció dels obligats tributaris al Registre d’Habitatges Buits. Fins i tot, degut a la novetat que representa aquesta figura impositiva, cal preveure que no se’n pugui extreure conclusions fins que hagi finalitzat el primer procés de liquidació (31 de març del 2022)”, manté el titular de Finances, Eric Jover, en la resposta donada a una pregunta feta pel conseller socialdemòcrata Carles Sánchez molt abans que s’aprovés el reglament esmentat.

El parlamentari també s’interessava pel nombre d’habitatges buits que es poden arribar a inscriure al registre. I la resposta, fa o no fa, és la mateixa: “Degut a la novetat d’aquesta figura impositiva, a la mateixa naturalesa de l’impost i a les exempcions previstes a la Llei 3/2019, caldrà esperar al primer procés de liquidació (31 de març del 2022) per extreure’n conclusions. Tanmateix, el cens d’habitatges buits, a efectes de l’impost, es podrà conèixer un cop iniciats els procediments de verificació, a partir de les dades que s’obtindran de les diferents entitats obligades a informar-ne l’administració tributària.”

Una vista d'Andorra la Vella.

Relacionat

Impost per gravar els pisos que portin dos anys buits amb un munt d’exempcions per poder-lo evitar

Entre altres coses, i a partir de les preguntes fetes pel conseller del PS, el ministre també explica les previsions respecte a la implantació del registre i de l’impost. Després de recordar que el reglament aprovat el 23 de desembre va entrar en vigor el dia 31, Jover explica que “durant els dos primers mesos de l’any 2021, es rebran i enregistraran les declaracions d’alta al Registre d’Habitatges Buits dels habitatges que es troben buits des d’abans de l’entrada en vigor de l’impost i no estan exclosos, per la Llei, del pagament de l’impost”.

Alhora, i abans de recordar que des del 2 de gener ja es poden inscriure habitatges a l’esmentat registre, el responsable de Finances remarca que “pel que fa a la resta de l’any 2021 i els dos primers mesos de l’any 2022, es tractaran les declaracions d’alta dels habitatges buits que hagin deixat d’estar ocupats durant la vigència de l’impost. Durant aquest període, i en virtut de l’apartat 8 de l’article 26 de la Llei 3/2019, el departament de Tributs i de Fronteres comprovarà la veracitat de les dades declarades, així com la integritat del registre”. El reglament preveu tantes exempcions que per molts pisos buits que hi hagi, ben pocs acabaran sent realment gravats amb un pagament efectiu.

Comentaris (1)

Trending