La Covid colpejarà més fort del previst la recaptació d’impostos però els ERTOs sortiran més barats

Govern estima que ingressarà fins a 11,7 menys del previst per l’impost de societats i 56,9 amb els indirectes, però que quedarà molt lluny de necessitat els 120 que es van estimar per les ajudes a les empreses

La recaptació per impostos serà inferior a la que es va preveure en el primer moment de la crisi.
La recaptació per impostos serà inferior a la que es va preveure en el primer moment de la crisi.

A poc a poc, el Govern comença a tenir clar quin ha de ser l’impacte de la crisi del coronavirus en les arques públiques. El pas dels mesos ha permès anar afinant les previsions inicials, fetes en un entorn de molta incertesa -bona part de la qual encara es manté-. I, pel que fa a les recaptacions, algunes de les expectatives negatives que es tenien no només s’han confirmat sinó que han empitjorat, com succeeix amb els impostos indirectes i amb el de societats. La notícia positiva, en canvi, és que, s’estima que s’hauran de destinar als ERTO menys diners dels previstos.

Així es pot comprovar en la revisió del marc pressupostari 2020-23 enviat pel Govern al Consell General, actualitzada en el passat 30 de setembre. Així, pel que fa a aquesta segona figura tributària, es recorda que “va estrictament lligat a la situació econòmica de l’exercici anterior al de la seva liquidació”. Per tant, s’entén que “l’afectació de la crisi sanitària s’hauria de retrobar” el 2021.

El pas dels mesos ha permès Govern afinar unes previsions que a l'abril es van fer sota un entonr d'incertesa i comprovar que la davallada de recaptació serà més forta del que es va estimar

I, no obstant això, es recorda que les lleis òmnibus van reduir el pagament a compte del 50% al 20%. Això provocarà una recaptació pel 2020 que serà inferior en 11,7 milions al que s’havia pressupostat, que era de 38,9. És a dir, Govern calcula uns 27,2 milions en ingressos. En aquest cas, a l’abril es preveia un descens d’ingressos més suau, fins a només 29,9.

Per tant, l’impost de societats ha rebut un impacte del coronavirus més fort de l’esperat. Cal tenir en compte, però, que el cop fort s’espera per l’any vinent i que no seria fins al 2022 quan “es pugui retrobar una liquidació similar a l’obtinguda el 2019 i continuar la seva evolució”.

Pel que fa al capítol d’impostos indirectes, és on enguany es patirà la gran patacada a causa de “el tancament de les activitats econòmiques i de les fronteres dels estats veïns”. Segons el marc pressupostari actualitzat a 30 de setembre, el decrement que preveu ara Govern és de 56,9 milions sobre els 296,84 que figuraven als comptes del 2020. Per tant, no s’arribarà als 240 milions.

Aquesta previsió, amb dades ja de tres trimestres, és encara pitjor que la realitzada a l’abril. Llavors es va estimar –sempre advertint que tot era molt incert encara, cal dir-ho- que la recaptació per aquest capítol es quedaria en 254,39 milions. És a dir, encara caurà 14,4 milions més. El document, però, es mostra esperançat de cara al 2021, ja que “d’acord amb la previsió de recuperació econòmica, les xifres liquidades en concepte d’aquests impostos recuperarien pràcticament la normalitat i quedarien lleugerament per sota del que s’hagi liquidat el 2019”.

En canvi, la despesa que es va calcular llavors no anirà tan lluny, sobretot pel que fa al pagament de les ajudes a empreses, però també s'estalvia en salaris i consum de béns i serveis

També s’han revistat els capítols de despesa, en aquest cas amb millors notícies per a les arques comunals. Principalment pel que fa a les transferències corrents, àmbit on s’hauran de computar tots els diners de les diferents ajudes a les empreses, inclòs el pagament de les reduccions de jornada i les suspensions de contracte, les dues figures que traslladen a Andorra els Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació. El pressupost extraordinari que es va modificar a l’abril preveia que el Govern hi hagués de destinar al global d’aquest capítol fins a 354,8 milions d’euros, dels quals 120 eren, justament, per aquesta mesura.

Ara, però, aquesta previsió s’ha reduït de forma considerable. Es calcula que “generin un import liquidat inferior al pressupost extraordinari de prop de 90 milions d’euros”. En el document s’indica que això es deu al fet que “es va preveure un import més elevat per atendre la suspensió temporal de contractes de treball i la reducció de jornada degut a la incertesa existent en aquell moment”.

Pel que fa a altres capítols de despesa, també es treballa amb un tancament d’exercici menys onerós per a les arques públiques del que es pensava inicialment. Així, pel que fa als costos de personal, es calcula que s’aconseguirà acabar amb un import inferior en tres milions d’euros al que s’havia pressupostat, que era de 123,1 milions. Hi ajuda, per un costat, el fet que no es retribuiran les hores extra als treballadors públics, però també una major “contenció” per part del Govern.

També es creu que es podrà estalviar diners en el consum de béns i serveis. La previsió pressupostària era de 53,3 milions i es confia acabar amb dos d’estalvi. I això malgrat que aquest capítol és on s’imputarà bona part del cost del subministrament de material sanitari per fer front a la pandèmia, ara mateix xifra en tres milions.

Comentaris (1)

Trending