L’AREB liquida BPA que entra en un procés concursal

L’acord, que s'ha fet públic aquest dimecres, posa fi a la via administrativa amb el traspàs del 96% dels clients a una altra entitat

L'AREB ha patit una dràstica reducció econòmica.
L'AREB ha patit una dràstica reducció econòmica. ARXIU

El consell d'administració de l'Agència Estatal de Resolució d'Entitats Bancàries (AREB) ha acordat, un cop finalitzat el procés de revisió de clients que es va iniciar el 2015 amb el suport d’un expert independent, concloure el procés de resolució i sol·licitar l‘inici del procediment ordinari de liquidació concursal de Banca Privada d'Andorra (BPA). Aquest acord posa fi a la via administrativa, sent directament impugnable davant la jurisdicció contenciosa administrativa, mitjançant el corresponent procediment.

L'AREB posa a la disposició de la Batllia tota la informació i documentació oportuna amb la finalitat de facilitar en la mesura del possible totes les actuacions de l’administració concursal que sigui nomenada a aquest efecte. Això suposa que BPA ja pot entrar en un concurs de creditors del qual, l'Estat en serà el principal creditor.

D'altra banda, l'AREB afirma, en la seva resolució, que de conformitat amb els últims estats financers de BPA, referits al tancament de l’exercici 2022, es continua desprenent la situació d’inviabilitat econòmica de BPA, la qual cosa ja succeïa, segons que ha mantingut l'INAF, primer, i l'AREB, després, al temps de la seva intervenció l’any 2015, una situació negada pels anteriors accionistes i executius del banc,

Segons s'exposa a la resolució, el procés de revisió ha acabat amb el traspàs de les posicions de, aproximadament, el 96% dels clients a Vall Banc (un 96% que suposa el 85% dels saldos que hi havia a l'inici de la intervenció), o a una altra entitat o vehicle, i aquells clients les posicions dels quals no han estat traspassades i que han disposat d’un llarg període de temps d'almenys, set anys per a proporcionar la informació o documentació necessària per a complir amb les exigències de la normativa de  i acreditar l’origen lícit dels seus fons, representen un percentatge minoritari respecte del total dels clients actius dels quals disposava BPA al temps de la seva intervenció. En conseqüència, BPA ja no representa un risc per al sistema financer del Principat.

 

Etiquetes

Comentaris (9)

Trending