Finances presenta un marc pressupostari molt optimista pel mandat 2020-23

El document tramitat per l’executiu preveu increments del PIB superiors al 3% fins al 2023 malgrat els temors existents internacionalment sobre una possible nova recessió

L'edifici de Govern, a Prat de la Creu.
L'edifici de Govern, a Prat de la Creu.

El Govern preveu que els propers quatre anys (de 2020 al 2023) el Producte Interior Brut (PIB) d’Andorra creixi per sobre del 3% cada exercici. Així queda establert en les previsions macroeconòmiques amb les quals l’executiu ha preparat el marc pressupostari per a aquest període tramitat al Consell General. L’optimisme econòmic també es té pel que fa a l’evolució del mercat laboral, amb previsions de creixement del nombre d’assalariats superior al 2% per al 2020 i 2021 i a l’1% per al 2022 i 2023.

L’optimisme presideix els números que inclou el document, que haurà de ser aprovat ara pel ple del parlament. Així, malgrat els auguris de recessió que comencen a apuntar alguns economistes a nivell mundial, el Govern considera que l’economia andorrana no només continuarà creixent al llarg dels propers quatre anys sinó que, a més, ho farà a un ritme elevat. En concret, superior al 3% per a cadascú dels propers exercicis. Així, s’estima que el 2019 l’evolució del PIB nominal serà de 3,2% i que, el 2020, d’una dècima més ( 3,3%). Encara més fort, del 3,4% seria pel 2021 i pel 2022 i només el 2023 s’espera una lleugera disminució de la millora: del 3,1%.

De complir-se aquestes expectatives, això situaria el PIB andorrà pel 2020 en 2.923 milions d’euros i, ja el 2021, per sobre dels 3.000 milions. En concret, en 3.022, xifra que seria de 3.125 milions el 2022 i de 3.222 pel 2023.

Les bones previsions econòmiques també són traslladades a l’evolució del mercat laboral. Segons el marc pressupostari 2020-23, el nombre d’assalariats creixerà any rere any. Enguany, ja es preveu un increment del 2,8% i pel vinent, del 2,4%. La millora aniria alentint-se en els exercicis posteriors i seria del 2% per al 2021, de l’1,7%, el 2022, i de l’1,4%, el 2023.

L’optimisme d’aquestes previsions contrasta amb la situació econòmica europea i mundial, on cada cop més els experts avisen del perill d’un empitjorament com a conseqüència, entre altres, de la guerra comercial entre els Estats Units i la Xina, la situació a les borses cada cop més en tensió per uns inversors que arrisquen més a l’hora de recercar rendibilitat o, també, els dubtes sobre l’evolució de la situació política a Catalunya i Espanya. En el document es justifiquen aquestes expectatives tot indicant que s’ha fet servir de referència, a més de les dades del departament d’Estadística, les apuntades per organismes com l’OCDE, la comissió europea o el Fons Monetari Internacional.El Govern preveu reduir endeutament fins al 2023

Amb aquestes xifres sobre la taula, el document indica que el Govern disposa de marge per incrementar el seu endeutament. En concret, i seguint la llei coneguda popularment com la regla d’or, aquest podria arribar a ser de 1.169 milions d’euros per l’any vinent, tot i que la previsió de l’executiu queda molt per sota, només en 984,48 milions. I, de fet, s’assegura que, lluny d’augmentar, en exercicis posteriors s’anirà reduint fins als 962,76 previstos el 2023.

Comentaris (4)

Trending