Entra en vigor la segona llei òmnibus de mesures urgents

El text regula per primera vegada a Andorra la suspensió temporal de contractes de treball

La llei va ser aprovada en la sessió del Consell General del 18 d'abril.
La llei va ser aprovada en la sessió del Consell General del 18 d'abril.
Aquest dijous ha entrat en vigor la llei del 18 d’abril, de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2. El text ha estaat publicat al BOPA després de la signatura dels dos Coprínceps i regula per primera vegada, des d’una perspectiva molt adaptada a la realitat actual, la suspensió temporal de contractes de treball i la reducció de la jornada laboral. Aquest mecanisme ha de permetre evitar tant com sigui possible els acomiadaments de les persones assalariades i la destrucció del teixit productiu d’Andorra, malgrat la suspensió de l’activitat de moltes empreses fins que finalitzi la situació d’emergència sanitària, i acompanyar aquestes empreses i els seus treballadors en el període de reactivació que tindrà lloc amb posterioritat, mitjançant mecanismes justos i equitatius.

La llei manté el principi de la continuïtat dels contractes de treball malgrat la suspensió de l’activitat de les empreses per la situació d’emergència sanitària; la no aplicació del procediment de suspensió dels contractes de treball per cas fortuït o força major en cas de suspensió temporal d’activitat de les empreses, i el fet que es considerin sense efecte si s’han sol·licitat; la no aplicació del termini d’avís anticipat per modificar horaris de treball fins que el Govern posi fi a la situació d’emergència sanitària i durant els catorze dies naturals següents, i la facultat de l’empresa de canviar de funcions la persona assalariada, quan aquest canvi tingui com a finalitat reorganitzar el treball per complir les recomanacions de les autoritats competents, fins que el Govern posi fi a la situació d’emergència sanitària.

Es regula un cop més el permís retribuït en cas d’absència per tenir cura dels fills a càrrec

D’altra banda, també es regula un cop més el permís retribuït en cas d’absència per tenir cura dels fills a càrrec mentre els centres educatius i de lleure extraescolar estiguin obligatòriament tancats, amb els mateixos requisits que preveia la primera llei òmnibus de mesures urgentsl. No obstant això, atès que a partir de l’entrada en vigor de la nova llei i a mesura que es vagin obrint activitats i no s’obrin les escoles hi haurà un nombre cada cop més important de persones que s’hi podran acollir, s’estableix que la compensació a càrrec del Govern no pot superar el salari mínim interprofessional.

Es garanteix l’import equivalent al salari mínim interprofessional en els ERTOs

Pel que fa a la suspensió temporal del  contracte de treball i la reducció de la jornada laboral, comporten la percepció per a la persona assalariada d’una prestació que s’ha calculat prenent molt en compte les persones amb els salaris més baixos i, per tant, amb un risc més gran de vulnerabilitat. Des d’aquest punt de vista, es garanteix l’import equivalent al salari mínim interprofessional i s’estableixen diferents trams fins al doble del salari mitjà en què els percentatges de reducció van en augment.

Així, la reducció serà percentualment menys important per als salaris baixos que per als salaris alts i, des d’un criteri de justícia social, s’ha decidit no tenir en compte per calcular la prestació la part del salari que superi el doble del salari mitjà. A partir d’aquí, el pagament de la prestació va a càrrec de l’empresa i el Govern.

Comentaris (2)

Trending