Ajuts econòmics directes per fomentar el canvi dels sistemes de calefacció dels edificis

La convocatòria 2021 del programa Renova està dotada en 1.500.000 d’euros que previsiblement faran curts; l’any passat es van rebre sol·licituds per un valor de gairebé dos milions

Sílvia Calvó i Carles Miquel durant la presentació.
Sílvia Calvó i Carles Miquel durant la presentació. SFGA

La convocatòria 2021 del programa Renova pretén posar l’accent en la renovació dels sistemes de calefacció. Es busca que s’implantin fórmules més eficients més enllà del tipus d’energia que es pretengui usar. La ministra d’Agricultura, Medi Ambient i Sostenibilitat, Silvia Calvó, juntament amb el director de l’Oficina d’Energia i del Canvi Climàtic, Carles Miquel, les característiques de la nova convocatòria, que està dotada d’un pressupost màxim d’1,5 milions d’euros, 285.000 euros més que l’any passat, en què el programa va fer molt curt.

“La voluntat de l’executiu és continuar donant suport a les famílies en el seu procés de transició energètica per assolir un major estalvi i confort a les llars, i més en la difícil situació econòmica actual provocada per la Covid-19”, ha emfatitzat Calvó. El programa Renova és el principal instrument per al foment de l’estalvi i l’eficiència energètica i per a la implantació d’energies renovables en l’edificació, com ha remarcat Miquel, que juntament amb la ministra han ressaltat que en deu anys han impulsat una inversió global de 73 milions d’euros.

Calvó: “La voluntat de l’executiu és continuar donant suport a les famílies en el seu procés de transició energètica per assolir un major estalvi i confort a les llars, i més en la difícil situació econòmica actual provocada per la Covid-19”

Les subvencions d’enguany incorporen com a novetat una línia destinada a afavorir el canvi dels sistemes de calefacció actuals per sistemes més eficients i sostenibles. Tal com ja es va explicar, aquest ajut recerca “revertir en favor de la ciutadania el nou preu del carboni que es preveu aprovar a mitjans d’aquest d’any”, ha explicat Miquel. A més, el programa d’enguany també vol fomentar la posada al mercat de lloguer d’habitatges i per això s’incentiva amb un 15% més de l’ajut (l’any passat aquest suplement era del 10%) si l’acció està destinada a llars que es posen a lloguer. Es reprèn la possibilitat de desenvolupar els treballs de rehabilitació per fases.

Més concretament la nova línia de subvenció del Renova preveu un ajut de fins al 40% (55% en cas de lloguer) per la substitució d’equips de producció de calor i climatització per a usos de calefacció o producció d’aigua calenta sanitària, mitjançant fonts energètiques més eficients. L’aposta per fomentar els sistemes més eficients s’ha consensuat, per dir-ho així, amb el gremi dels calefactors, que creuen que l’ajut incidirà molt positivament en què molts propietaris optin per apuntar-se al canvi. Quants? Això és difícil de preveure.

Línia fotovoltaica i altres

Els dos mandataris ambentals també han remarcat que es consolida el programa per al foment de la instal·lació d’equips d’aprofitament d’energia solar fotovoltaica, una altra de les línies que inclou el Renova. Els ajuts, que es sumen al marc normatiu aprovat per l’executiu que permeten l’autoconsum d’energia provinent de fonts renovables, poden arribar fins al 40% (55% en cas de lloguer) per la instal·lació d’aquests sistemes. La convocatòria per aquest 2021 també pretén afavorir les actuacions en els petits edificis plurifamiliars d’habitatge més antics, la construcció dels quals hagi finalitzat abans del 1980 i que no hagin estat objecte d’actuacions de millora de l’eficiència energètica des de la seva construcció.

En el context de la present convocatòria s’entén per a petit edifici, aquell que consta de com a màxim 14 habitatges. Per aquests edificis, s’estableix una bonificació consistent en augmentar els llindars màxims que siguin d’aplicació en 10%, i en augmentar la subvenció directa del pressupost en 10 punts percentuals sense superar, però, el topall legal del 40%. Finalment les subvencions també es preveuen per a l’embelliment de façanes, patis i cobertes dels edificis existents és del 5% sobre el pressupost; per a la millora de l’accessibilitat, de la sostenibilitat i de la seguretat industrial és del 15% i per a la millora de l’eficiència energètica pot anar del 10 al 40%, entre d’altres ajudes que es poden consultar i demanar a través de la pàgina electònica del programa

Sol·licituds reconduïdes

La roda de premsa també ha servit per fer balanç del programa Renova celebrat l’any passat. En total es van registrar 268 demandes que van suposar un import sol·licitat de 1.945.141,24 euros, això ha implicat que s’ha superat en més de 737.000 euros el topall de pressupost inicial. “Balanç molt satisfactori”, ha ressaltat Miquel. Per tal d’afavorir al ciutadà, les sol·licituds no ateses a la convocatòria de l’any passat quedaran recollides de manera automàtica al pressupost d’aquest 2021.

Comentaris

Trending