Nova advertència a Andorra Telecom per no donar les dades de les societats participades

El Tribunal de Comptes considera que li impideix la valoració de l'immobilitzat financer de l'operadora

Les oficines d'Andorra Telecom.
Les oficines d'Andorra Telecom. Altaveu

El Tribunal de Comptes torna a advertir en el seu informe del 2018 que figura en els estats financers d’Andorra Telecom dins de l’immobilitzat financer una participació en la societat Avatel & Wikiker Telecom per uns import de 16.488.373 euros. A data de finalització dels treballs no s’han obtingut ni els estats financers, ni l’informe d’auditoria de la societat. L'organisme també fa esment a la societat Anseac de la qual tampoc disposa de dades i on Andorra Telecom té una participació de 30.000 euros.

 Aquest fet, segons l'informe, constitueix una limitació a l’abast del treball del Tribunal en tant que impedeix manifestar-se sobre la regularitat de les actuacions i dels comptes de les empreses referides, així com de la valoració de l’immobilitzat financer. Andorra Telecom al·lega que Avatel va aprovar els seus comptes de l'any 2018 durant el mes de setembre del 2019.

El procés, segons l'operadora, va durar més temps del previst degut a la complexitat afegida per la fusió (agost 2017) entre MassMedia Broadband Levante, Infinity Networks Telecom, Carrier Andalucia i Quenture. El director general d'Andorra Telecom Jordi Nadal recorda en una carta al Tribunal que en data de desembre del 2019 es va procedir a la venda de la participació de l'operadora a Alvatel, una operació que va suposar uns ingressos de 32 milions d'euros i una plusvàlua neta de 12,5 milions d'euros.

Pel que fa a l'altra empresa, Anseac, és tracta de la societat Andorrana de Serveis d'Atenció al Client que es va constituir amb un capital de 60.000 euros el mes d'octubre del 2015 per a l'explotació d'Espic, el centre de trucades ubicat a la Massana. El 5 de novembre del mateix any, el director general d’Andorra Telecom, Jordi Nadal, i el president executiu de de MST Holding (Medios i Servicios Telemáticos, SA), Pedro Barceló,van signar l’acord per a la creació del Contact Center Espic, amb seu a l’edifici Els Arcs. Nadal amb les seves al·legacions al Tribunal explica que Anseac no pot ser considera una societat pública. Anseac-Espic va ser l'empresa adjudicatària de les trucades del cribratge serològic per un import de 41.268,93 euros. La contractació es va fer de manera directa i per la modalitat d'emergència per a la prestació de serveis immediata.

Etiquetes

Comentaris (1)

Trending