La facturació de la Mútua Elèctrica només s'ha vist afectada un 3% per la pandèmia

El capital social de l'empresa laurediana ascendeix a 3,3 milions d'euros amb 11.753 accions de 309 euros cadascuna

Comentaris

Façana de les oficines de la Mútua Elèctrica.
Façana de les oficines de la Mútua Elèctrica. ARXIU

La xifra de facturació de la Mútua Elèctrica de Sant Julià de Lòria s'ha vist disminuïda el 2020 en un 2,89% respecte l'any anterior degut a la pandèmia de coronavirus. L'empresa està  en ple desenvolupament de les seves activitats econòmiques. D'aquesta manera, la rendabilitat de l'actiu ha passat del 3,66% (2019) al 3,97% (2020).

El capital social ascendeix a 3,3 milions d'euros, i està representant per 11.753 accions d'un valor nominal de 309 euros cadascuna, totes elles d'una mateixa classe i sèrie, totalment subscrites i desemborsades,i amb els mateixos drets. No hi ha accionistes que participin en el capital social amb un percentatge superior al 10%.  Els membre del consell d'administració de la societat continuen mantenint la gratuïtat de la connexió al cable i al consum elèctric fins a un màxim mensual de 800 kw pel president i 600 kw per la resta de membres. Aquesta retribució ha suposat un cost de 14.527 euros per a l'exercici 2020 (5.051 euros en l'exercici anterior). Addicionalment els consellers han meritat en concepte de retribució estatuària 11.397 euros l'any passat.

Durant la darrera assemblea d'accionistes es va subratllar l'aposta de l'empresa pel medi ambient i les energies renovables. Així, gran part dels contractes de construcció dels punts de distribució i altres punts de venda inclouen un estudi d'impacte mediambiental i la realització de treballs per preservar, mantenir i restaurar el medi ambient, si fos necessari.

Comentaris (1)

Trending