Els triennis dels funcionaris esdevindran quinquennis i la prima per funció directiva quedarà limitada

Comentaris

Els triennis dels funcionaris esdevindran quinquennis i la prima per funció directiva quedarà limitada
Els triennis dels funcionaris esdevindran quinquennis i la prima per funció directiva quedarà limitada
  • El ministeri de Funció Pública avança en l'elaboració del text que ha de modificar l'actual marc normatiu que regula els aspectes laborals dels treballadors públics
  • La voluntat del departament que dirigeix Eva Descarrega és tenir el document tancat al setembre per iniciar un tràmit que hauria de portar la seva aprovació abans de final d'any
  • Alguns dels detalls amb els quals s'està treballant, com els requisits del GADA o l'ampliació del període de les comissions de servei, han estat exposats als sindicats
  • Els representants sindicals dels empleats de l'administració lamenten que s'hagi donat molt bombo a una modificació que planteja algunes retallades i, segons ells, poc més
La futura llei de la Funció Pública suprimirà els triennis per convertir-los en quinquennis i limitarà la prima per funció directiva a un termini màxim de cinc anys. Són alguns dels canvis que s’estan introduint en la normativa reguladora dels funcionaris, que a partir d’ara ja no tindran aquest estatut -excepte els cossos especials- i passaran a anomenar-se treballadors públics. La intenció de l’executiu és tenir enllestit el text al setembre per tal que comenci la supervisió necessària prèvia a l’entrada a tràmit parlamentari. La voluntat seria que la nova legislació pugui rebre el vistiplau del Consell General abans no acabi l’any i que la mateixa entri en vigor a principi del 2018. Els terminis, però, semblen una mica optimistes si es vol complir amb el preceptiu ‘feedback’ amb la comissió consultiva. La ministra de Funció Pública, Eva Descarrega, i la coordinadora de la reforma, Elisabeth Almarcha, van presentar recentment algunes de les línies mestres del text amb el qual s’està treballant a representants sindicals dels funcionaris. La convocatòria, segons fonts governamentals, va tenir molt poc ressò. De la seva banda, fonts sindicals han lamentat la poca profunditat de la modificació que es planteja en comparació amb les expectatives que s’havien creat. Les fonts consultades han recordat que la llei actualment vigent “tenia de tot i ho preveia” tot i que fonamentalment el que preveu la reforma en curs és “algunes retallades”. Un dels canvis més substancials es va establir a través de la nova llei de creació i regulació del pla de pensions. És a dir, va ser a partir de la nova legislació sobre les jubilacions dels funcionaris s’establia que l’administració no contractarà més funcionaris. Serà personal de l’administració o treballadors públics, en la nova denominació, igual que els eventuals deixaran de dir-se eventuals per passar-se a denominar interins. Queden encara aspectes per definir. Alguns els inclourà el text amb el qual s’està treballant ara. D’altres, però, es fixaran a través dels reglaments que hauran de desplegar la legislació. De fet, actualment ja hi ha diverses normes reglamentàries. Des dels sindicats es lamenta en certa manera que no s’hagi aprofitat la modificació per introduir millores per llei del servei que l’administració presta a l’administrat o que no es faci una aposta per la igualtat de gènere establint l’equitat per sexe en les futures contractacions. El que sí que queda clar, per exemple, és que desapareixen els triennis. Ara, el reconeixement de l’antiguitat es farà cada cinc anys i no cada tres. Per tant, els treballadors públics rebran un complement quinquennal. La quantitat, però, serà la mateixa que el trienni: de l’ordre dels cent euros. Un altre aspecte que queda clarament definit és la prima per funció directiva. Fins ara, quan a un empleat de l’administració se li encomanava tasca directiva rebia una prima que se li quedava consolidant de per vida. Ara, aquesta prima és limitarà a cinc anys després de deixar la funció directiva encarregada. També experimenta canvis el complement relatiu a la gestió de l’acompliment, el denominat GADA. El complement en qüestió no serà consolidable i l’avaluació es farà cada dos anys. L’examen es farà sota la fórmula coneguda com de 360 graus. És a dir, a diferència del que s’havia fet mentre va perdurar el complement, no serà el cap qui avaluï els subalterns. Ara tothom valorarà a tothom. És a dir: un comandament intermedi serà avaluat pels altres comandaments intermedis. Però també pels seus superiors i pels operaris que tingui sota la seva responsabilitat. A partir d’aquesta àmplia valoració se n’extreurà un percentatge que donarà com a resultat la quantia del complement a percebre. En el cas que un treballador públic obtingui de manera consecutiva dos GADA negatius, serà penalitzat. La penalització pot consistir en una rebaixa del nivell salarial en l’escalafó que s’estableixi. Finalment, un altre aspecte que ben probablement recollirà el text serà el fet d’ampliar el període en què una persona de dins de l’administració, per raó de confiança o relació especial, pugui ser traslladada temporalment a un altre departament. Això és, la comissió de servei. Actualment, segons les fonts consultades, aquestes comissions poden durar un termini de dos anys ampliables a un tercer. La proposta que hi ha sobre la taula és que el període ordinari de la comissió de servei pugui arribar a ser de quatre anys ampliable, encara, a dos anys més. Tot plegat porta algunes de les fonts sindicals consultades a remarcar el fet que cada cop més els treballadors públics perden, per raó dels canvis que es volen incloure, certa independència, fent cada vegada més dependent del poder polític l’administració. No tenint les garanties que té el funcionari, el personal administratiu es deurà molt més a la voluntat del polític que, al final de tot plegat, serà qui decidirà treure’l o posar-lo.

Comentaris

Trending