Els treballadors d'Ambulàncies del Pirineu denuncien els reiterats incompliments laborals de l'empresa

Comentaris

Els treballadors d\'Ambulàncies del Pirineu denuncien els reiterats incompliments laborals de l\'empresa
Els treballadors d\'Ambulàncies del Pirineu denuncien els reiterats incompliments laborals de l\'empresa

Els tècnics sanitaris de pràcticament l’única companyia del sector al Principat, Ambulàncies del Pirineu (ADP), han presentat una denúncia davant la inspecció de treball contra els responsables de l’empresa pels reiterats incompliments en matèria laboral que duent a terme. La vintena de treballadors d’ADP han posat en coneixement de les autoritats governamentals “les presumptes irregularitats” comeses per la societat. La denúncia l’han formalitzat el secretari general de la Unió Sindical d’Andorra (USd’A), Gabriel Ubach, i el tresorer de la mateixa organització, Joan Torra. La immensa majoria dels treballadors d’ADP són afiliats d’USd’A, que evitant la personalització de la querella mira de minimitzar l’impacte de presumibles represàlies.

Els treballadors d’ADP han acabat recorrent a les autoritats en matèria laboral després que els contactes mantinguts amb els responsables de la firma, amb l’empresari canillenc Miquel Font al capdavant, no hagin fructificat. Ben al contrari, les darreres reunions, d’aquesta setmana mateix, haurien evidenciat una vegada més la voluntat empresarial de buscar mètodes per poder eludir el compliment de la normativa en matèria laboral, segons la denúncia presentada davant la inspecció de treball. ADP té adjudicat el servei de transport sanitari no urgent per part del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS). Fins que es va dur a terme el darrer concurs per concessionar l’esmentat servei eren dues empreses les que assumien tot el transport sanitari, que parcialment van tornar a recuperar els bombers, com havia passat històricament.

Les irregularitats i incompliments denunciats haurien arribat a ser “de tal magnitud” en alguns casos que s’hauria posat en risc tant el propi personal del servei com els usuaris del mateix i els usuaris de la via pública, atès que no era una pràctica poc habitual que els tècnics de transport sanitari acumulessin hores i més hores tot sovint enllaçant viatges i més viatges. I sempre conduint. Les fonts sindicals consultades han posat de manifest l’alt grau d’incompliment de les lleis que estaria mostrant l’empresa denunciada amb “un elevat despreci vers els treballadors”.

Les irregularitats denunciades comencen, per exemple, amb els artificis tendents a rebaixar el sou inicialment pactat en conveni. Mentre inicialment es pagava un salari brut mensual de 1.490,89 euros, després es va passar a retribuir a alguns operaris 1.269,84 euros gràcies a la creació des dues subcategories laborals que a l’inici no es contemplaven. “La creació d’aquestes dues sotscategories resulta, a la pràctica, fictícia, i té com a únic objecte possibilitar la contractació de nou personal d’idèntica qualificació a salari inferior”, contempla la denúncia. D’aquesta manera no es compleixen els acords pactats amb la plantilla el 2014.

Un altre incompliment que els representants sindicals consideren flagrant és el fet que a final de l’any passat “era habitual que la plantilla de tècnics de transport sanitari superessin abastament el límit màxim de 60 hores setmanals fixades en l’acord col·lectiu”. Els responsables pretenien emmascarar l’incompliment mirant de fer creure que una cosa eren les hores fetes pels serveis encomanats pel SAAS i, una altra, els que es realitzaven a través de contractes privats, concertats, per tant, directament per Ambulàncies del Pirineu amb el client o usuari escaient. Les hores ‘privades’ l’empresa no les computaria dins les hores a fer, una situació que tornaria a saltar-se el pacte establert entre empresa i treballadors.

Dues societats

Els tècnics, justament, haurien posat de relleu als representants sindicals, i aquests ho han fet constar en la denúncia a treball, que en una reunió mantinguda aquest mateix dilluns “el màxim responsable de l’empresa, Miquel Font, va expressar la voluntat de crear una segona societat, amb la finalitat d’eludir la llei respecte les limitacions màximes de temps de treball, alternant l’activitat dels tècnics entre les dues empreses, l’actual i la de nova creació, per crear l’aparença que el conjunt de l’activitat es realitza no per compte d’una, si no per compte de dues empreses independents”.

Dos incompliments destacats més serien el fet que l’empresa no respectaria el termini mínim d’avís de modificació de la planificació horària, “impedint, a la pràctica, la conciliació de la vida laboral amb la personal i familiar”. Els treballadors haurien manifestat que l’empresa al·ludia a causes de força major per imposar canvis horaris quan, aquests, obeïen, solament, “a la manca de capacitat organitzativa dels responsables de l’empresa”. L’altra vulneració significativa seria el no respecte al descans mínim de dotze hores entre jornades de treball successives. Aquest incompliment, suposadament, s’hauria donat “en nombroses ocasions” i hauria estat rellevant.

De fet, en la denúncia es fa referència a la “magnitud” exposant que “s’ha posat en risc greu tants als propis tècnics com als usuaris del servei i a la resta d’usuaris de la via pública”. I s’exposen alguns exemples. “En ocasions, els mateixos tècnics de transport sanitari que arriben a Andorra després d’un trasllat extern -per exemple a Barcelona- sóc activats novament només arribar a Andorra per fer-se càrrec d’un altre trasllat -a Barcelona o a Tolosa- sense pràcticament descans”. I s’hi afegeix que “aquestes situacions han derivat, en ocasions, a l’acumulació de 14, 15 o 16 hores de treballe seguides, la major part de conducció. I, fins i tot, en alguna ocasió, després d’aquests dos viatges se’ls arriba a activar per realitzar un trasllat dels anomenats ‘privats’, per exemple, a Madrid, a València o a Portugal, amb només quatre o cinc hores de descans seguides en un termini d’entre 24 i 36 hores”.

La inspecció de treball ha recepcionat la denúncia alhora que iniciarà la instrucció de l’expedient corresponent al qual s’hi ha d’incorporar, i així ho ha sol·licitat el responsable de l’afer als dos representants sindicals que han interposat la denúncia en nom dels treballadors d’ADP, els contractes laborals de tots els tècnics que han estat víctimes dels incompliments i vulneracions normatives així com dels seus quadrants i planificacions horàries i els butlletins de salari i fulls de comptes d’hores de què disposin. Les diverses fonts consultades han lamentat la situació, n’han destacat la gravetat i el temps que fa que dura i, alhora, han posat de relleu que es tracta d’una empresa contractada per l’administració i que dur a terme un servei molt sensible.

Comentaris

Trending