Els representants dels empleats de BPA 'publiquen' per sorpresa a l'intranet del banc el conveni amb l'AREB

Comentaris

Els representants dels empleats de BPA \'publiquen\' per sorpresa a l\'intranet del banc el conveni amb l\'AREB
Els representants dels empleats de BPA \'publiquen\' per sorpresa a l\'intranet del banc el conveni amb l\'AREB
A contracor i com aquell qui no vol la cosa, els representants dels treballadors de Banca Privada d’Andorra (BPA) -o millor encara, el seu nucli dur- va decidir facilitar el conveni firmat amb l’Agència estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB). Ho va fer a través de l’intranet del banc -amb la qual cosa tots aquells treballadors que encara avui estan suspesos no hi tenen accés- i a darrera hora de divendres, amb la qual cosa molts dels empleats ni se’n van adonar. Poder disposar del document finalment firmat era una demanda que havia fet una part notable de la plantilla i que havia estat constantment desatesa pels ‘líders’ del grup de delegats de personal. Malgrat la importància del conveni marc, que s’ha començat a aplicar amb els primers treballadors que deixen l’entitat perceben una compensació (fins ara, formalment, sols ha plegat un empleat cobrant indemnització), i que especialment l’administració ha volgut ressaltar, hi ha una part important dels empleats de BPA que tenen clar que el document no tindrà cap validesa amb tot allò que vagi contra llei. I un dels aspectes que suposadament contradiu la normativa legislativa en matèria laboral, justament, és el darrer dels articles que recull el conveni, el novè, que fixa que les quitances s’abonaran en un compte de Vall Banc i, excepcionalment, a BPA. La publicació a l’intranet del banc del conveni s’ha fet pocs dies després que transcendís -l’Altaveu se’n va fer ressò, per exemple- el malestar que hi havia entre una part de la plantilla perquè no es facilitava el document formalment signat per membres de l’AREB, amb l’administrador únic del banc, Fernando Vázquez, al capdavant, i els representants dels treballadors. De fet, encara hi ha una part de la plantilla que considera que pel fet que sigui un organisme de l’administració qui signa l’acord laboral, aquest, per desplegar tot el seu efecte, s’hauria de publicar al Butlletí Oficial del Principat (BOPA). De fet, la qüestió del conveni, la seva publicitat i els seus efectes va ser tractada en la darrera reunió que van mantenir els membres de la comissió d’investigació parlamentària que tracta sobre el ‘cas BPA’ malgrat que té, en principi, un abast més ampli, el de la vigilància i l’estabilitat del sistema financer. Una comissió que hores d’ara està en entredit per les reiterades negatives de l’administració a facilitar documentació que es considera clau: des de comunicacions entre el Govern i la UIFAND a els contractes que l’INAF (o subsidiàriament l’AREB) van signar amb PricewaterhouseCoopers (PwC) per fer l’anàlisi de comptes i clients. Els integrants de la comissió volen tenir clar si el conveni s’ha de publicar o no al BOPA.

Comentaris

Trending