Malestar perquè es denega als treballadors de BPA el document signat amb l'AREB

Comentaris

Els treballadors de BPA recol·locats a Vallbanc no mantindran el sou
Els treballadors de BPA recol·locats a Vallbanc no mantindran el sou

Els representants dels treballadors de Banca Privada d’Andorra (BPA) han denegat de manera sistemàtica entregar a la resta d’empleats de l’entitat el conveni que van firmar amb l’Agència estatal de resolució d’entitats bancàries (AREB). Una part important del personal fa setmanes que reclama poder tenir al seu abast una còpia del document que incorpori les signatures de tots els negociadors. La constant negativa està incrementant, encara més, el malestar dels treballadors i, segons les fonts consultades, porta a malpensar. De fet, fins i tot algunes de les persones que integraven el grup de delegats de personal haurien mostrat el seu disgust amb com s’està gestionant el procés en relació als recursos humans després del pacte que es va subscriure. Un dels dubtes que existeix pel fet que no es vulgui entregar el conveni definitivament signat és que realment no hi hagi disposicions que vagin contra normatives de rang superior i, per tant, en cas d’impugnar-les davant els òrgans judicials siguin declarades il·legals. En matèria laboral, els acords entre parts intervinents en un conflicte poden millorar allò que estableixen les normes de caràcter general. Però, en cap cas no poden suposar mesures més limitadores. El mal pensament sobre la qüestió incrementa pel fet que el conveni no s’ha publicat al Butlletí Oficial del Principat (BOPA) i, entenen les fonts consultades, en ser un organisme públic una de les parts de la negociació, aquest document s’hauria de publicitar perquè prengués força en tota la seva dimensió. L’AREB ha publicat moltes altres de les mesures que ha adoptat. Fins i tot quan ha decidit reestructurar la direcció-administració del banc intervingut. Un dels preceptes del conveni que les fonts han indicat com a clarament contràries a la llei seria el fet que es fixi obligatòriament que una eventual quitança per a un treballador que deixi de prestar serveis per a l’entitat bancària serà ingressada a un compte ja sigui de BPA o de Vall Banc. D’aquesta manera, l’empleat en qüestió no podrà disposar lliurament d’allò que li correspongui quant a liquidació. Ja que la transferència dinerària que se li faci quedarà sotmesa a les restriccions que imposi l’AREB o l’INAF o qualsevol altre organisme intervinent en la gestió de la crisi en relació a les disposicions del banc afectat per la crisi. Unes restriccions que, d’alguna manera o altra, també s’aplicaran a Vall Banc si mai arriba a ser operatiu. La qüestió del conveni entre els treballadors i l’organisme que tutela BPA no queda aquí. Fonts properes a la comissió legislativa que analitza l’afer i que hauria de vetllar per adoptar mesures de control i estabilitat del sistema financer han assegurat que en la darrera sessió, aquest dimecres, i sense que hi hagués compareixents externs, si no que van ser els parlamentaris que en formen part els que van anar avaluant les feines que s’han fet fins ara, van posar damunt la taula la denegació persistent del conveni als treballadors. Les fonts consultades no han descartat de demanar formalment ja sigui a l’AREB o l’organisme que s’escaigui que es faciliti una còpia del document formalment firmat. No el darrer esborrany que se sotmetia a votació i que és el darrer text de què disposen els empleats.

Els promotors de la cooperativa Raiffeisen.ad denuncien “tortura psicològica” a empleats i clients del banc

El principal promotor de la plataforma Raiffeisen.ad, la cooperativa que pretén gestionar els actius bons de BPA, Eusebi Nomen, ha denunciat avui que “no hi ha ningú que pugui aguantar aquesta tortura psicològica que ja fa set mesos que dura”. I ho ha dit especialment en referència als treballadors i clients de l’entitat bancària. Encara més, ha afirmat que hi ha diversos empleats del banc que han hagut d’agafar baixes mèdiques degut a trastorns psicològics. Nomen ha fet aquestes manifestacions a la sortida d’una reunió que diferents impulsors de la iniciativa han mantingut amb representants del grup parlamentari liberal a la seu del Consell General. Ahir una trobada molt similar la van mantenir amb membres del Partit Socialdemòcrata (PS) integrats al grup mixt. Els impulsors de Raiffeisen.ad s’han reunit amb els parlamentaris per exposar-los els avenços que ha anat fent la cooperativa. D’entrada, per informar-los que l’organització cooperativista ja està formalment creada i registrada. I que s’ha començat a recapitalitzar. A partir d’aquí, Eusebi Nomen ha explicat que s’ha exposat als parlamentaris la voluntat d’anar ‘agafant’ drets de clients de BPA sobre accions preferents i saldos. Però que hi ha una manca d’informació total. En aquest sentit, Nomen ha instat el Govern a què digui d’una vegada la minusvàlua que es pensa aplicar als actius del banc intervingut. “Com que l’executiu ha anat dient que les preferents no sofriran cap pèrdua”, ha recordat l’economista i exconseller general, hi ha clients que no s’atreveixen a fer el pas cap a la cooperativa quan, en altres condicions, s’ha aventurat a pronosticar, ho farien. La cooperativa està totalment convençuda que de rebaixa de valor als actius n’hi haurà. I que pot ser important. Nomen ha explicat que “els grups parlamentaris han pres nota i ens han assegurat que actuaran. Esperem que ho facin, perquè això no pot seguir així”. Per la seva experiència parlamentària, l’economista afirma que els grups “tenen vuit mecanismes diferents que poden fer servir” per fer accelerar tot el procés. Però que s’estima més no publicitar-los perquè no se l’acusi d’ingerir-se en les responsabilitats polítiques legislatives.

Comentaris

Trending