Els indicadors econòmics confirmen el mal estiu denunciat per botiguers i comerciants

La recaptació en matèria d’IGI i també els ingressos per la taxa al consum era el 30 de setembre del darrer any tancat sensiblement inferior a l’obtinguda el 2017

-
-
Els indicadors econòmics, especialment els relatius a la recaptació en matèria d’IGI i de la taxa al consum, confirmen que l’estiu passat, a nivell general, va ser fluix, negatiu. De fet, molts dels grans establiments del país van patir caigudes notables quant a la facturació. I això es reflecteix també en una davallada dels ingressos impositius estatals a 30 de setembre. No obstant, tributs com el de societats o el que grava les plusvàlues immobiliàries han tingut un comportament positiu.

Segons les dades de la liquidació pressupostària del Govern al tercer trimestre elaborades pel departament d’intervenció del ministeri de Finances, l’executiu havia recaptat el 30 de setembre 87,9 milions d’euros, 5,5 milions d’euros menys que en el mateix període del 2017, quan es va arribar a 93,4. El document esmentat recorda que “l’import general indirecte grava l’increment de valor en els béns i serveis produïts a l’economia nacional” i hi afegeix que “si extrapolem aquest fet a la disminució obtinguda en aquest import semblaria ser que el consum registrat amb data 30 de setembre de l’any ha estat lleugerament inferior al del mateix període de l’exercici precedent”.

No obstant, els experts financers i tributaris governamentals esperen una recuperació, com la que s’hauria vist, segons l’informe, en els ingressos en concepte de taxa al consum al tram final de l’any, no pas abans. I és que a final del tercer trimestre del 2018, també hi havia una davallada de recaptació en aquest sentit. La caiguda, en concret, va ser de 2,2 milions d’euros, passant dels 84,2 milions recaptats el 2017 als 82 que s’havien ingressat durant els primers nou mesos de l’any recentment finalitzat.

Per contra, i si les dades referides a la imposició indirecta i que, per tant, el que grava és el consum i té molt a veure amb la despesa que generen els visitants al Principat, cosa que evidenciaria un pitjor comportament del 2018 respecte del 2017 i que, com s’ha dit, confirmaria que l’estiu no va ser bo, com alguns col·lectius empresarials i comercials -per exemple, els botiguers del barri antic d’Andorra la Vella- ja van advertir, la imposició directa, que grava directament per exemple els beneficis obtinguts per empreses i assalariats va a l’alça.

La imposició directa -tant l’impost de societats com l’IRPF i també les plusvàlues immobiliàries- està tenint un millor comportament i tendeix a la consolidació i maduresa

Així, segons la liquidació pressupostària de constant referència, en matèria d’impost de societats s’havia recaptat a 30 de setembre 36,3 milions d’euros, quan al mateix període de l’any anterior s’havia arribat només als 25,6 milions. “Aquest increment en la liquidació de l’impost de societat posa de relleu la millora de l’eficiència tant en la gestió com en la recaptació i en la inspecció d’aquest impost”, recorda el document, que deixa clar, també, que és en el tercer trimestre de l’any -juliol i setembre- quan hi ha els dos principals terminis declaratius.

L’IRPF i l’impost sobre les plusvàlues immobiliàries també han anat a l’alça. En relació al tribut que grava els rendiments del treball de les persones físiques, s’ha passat d’una recaptació de 25,4 milions el 30 de setembre del 2017 als gairebé 28,9 del recentment finalitzat 2018. Els termes són del tot comparables perquè integren els mateixos conceptes i en conclusió, segons el document d’intervenció general, es pot afirmar que “aquesta figura impositiva està obtenint un comportament estable amb una certa tendència a l’alça en la seva recaptació”.

Els ingressos en relació a les plusvàlues immobiliàries reflecteixen que “hi ha un increment en el volum de negoci del sector durant els nou primers mesos de l’any amb una millora de l’activitat immobiliària”. En aquest període s’han recaptat 3,4 milions d’euros mentre en el mateix tram de l’any 2017 els ingressos van quedar en 2,2 milions d’euros. Mentrestant, pel que fa als ingressos patrimonials, aquests continuen pujant. Això és, fonamentalment, que l’Estat va agafar el 2018 6,5 milions d’euros més de benefici d’Andorra Telecom del que havia fet el 2017.

Finalment constatar quelcom que ja se sabia. I que, alhora, és obvi: la caiguda de recaptació quant a l’impost sobre la renda dels no residents (IRNR). L’entrada en vigor dels diversos convenis de no doble imposició, i especialment el relatiu a Espanya, ha fet que cada vegada s’ingressi menys en relació amb aquest concepte impositiu. Així, fins al 30 de setembre es van recaptar 5,4 milions mentre que en el mateix tram del 2017 els ingressos per aquest impost s’havien enfilat dos milions més, fins als 7,4.

Etiquetes

Comentaris (3)

Trending