Els esborranys dels textos de la reforma laboral que planteja el grup demòcrata

Comentaris

Els agents socioeconòmics del país estan analitzant, des de fa una setmana, la reforma laboral plantejada per Demòcrates per Andorra (DA). El nou marc laboral plantejat pel grup majoritari s’estructura a partir de tres proposicions de llei que encara estan en fase d’esborrany i com ha remarcat, per exemple, el president del grup parlamentari demòcrata, Ladislau Baró, poden ser encara objecte de modificacions. Una vegada els textos entrin a tràmit parlamentari, òbviament, poden ser esmenats. El fet, però, que s’hagin presentat el públic per primer cop els esborranys fa que s’hagin pres en molta consideració i que s’estiguin estudiant fil per randa, vist que plantegen notables canvis, molts d’ells reduint prerrogatives de les quals fins ara disposaven els treballadors. Aquelles persones o col·lectius que hi estiguin interessats poden consultar els esborranys íntegres en els enllaços corresponents. El moll de l’ós de la reforma cal cercar-lo en el text que preveu la modificació de l’actual Codi relacions laborals. També es regula l’acció sindical i patronal i, finalment i a través d’un text sobre mesures de conflicte col-lectiu es normativitza el dret de vaga. Aquest darrer text és pràcticament idèntic al que ja havia entrat el grup demòcrata l’anterior legislatura i va acabar quedant al calaix.

Comentaris

Trending