Els auditors consideren que la situació econòmica de Naturlandia l'obligaria a "dissoldre's"

Comentaris

Els auditors consideren que la situació econòmica de Naturlandia l\'obligaria a \"dissoldre\'s\"
Els auditors consideren que la situació econòmica de Naturlandia l\'obligaria a \"dissoldre\'s\"

Els auditors de CampRabassa, la societat gestora de Naturlandia, consideren que la situació econòmica de l’ecoparc, hauria de ser “causa de dissolució de la societat” atenent-se als criteris estrictes que fixa la normativa vigent sobre societats anònimes. L’auditoria elaborada sobre el darrer exercici tancat, el 2014, evidencia que s’han fet inversions, a la Rabassa, per més de 17,8 milions d’euros; reflecteix que el pla de negoci tant a curt termini (2014-2016) com a llarg (fins al 2038) preveu pèrdues; i explica que l’any passat va la societat va tenir contractades un centenar de persones. Durant el 2013 van ser poc més de setanta. El fet que sigui el comú de Sant Julià, que actualment ostenta el 88,06% de les accions de la societat, qui estigui al darrere de tot plegat, serveix per salvar l’escull. 

El document elaborat per la firma RM Gassó explica, en un dels seus apartats, que a “conseqüència principalment de les inversions (17,8 milions d’euros), motivades per la posada en funcionament i desenvolupament del negoci de la societat, a 31 de desembre del 2014, el passiu corrent supera l’actiu corrent en 10.205.107 euros i addicionalment s’ha generat un endeutament a llarg termini de 6.454.692 euros”. En l’informe es remarca que “la societat ha incorregut en resultats d’explotació negatius i en pèrdues acumulades així com ha incorregut en pèrdues daurant l’exercici anual acabat el 31 de desembre de 2014 per un import de 2.034.693 euros. Conseqüència de les pèrdues esmentades, el darrer dia de l’any passat el patrimoni de la societat s’ha vist reduït fins a l’import de 8.272.831 euros, equivalent al 48,49% del seu capital social, inferior a la meitat de la xifra del capital social, essent causa de dissolució de la societat”.

Certament, els auditors recorren a frases fetes tant per justificar la gravetat de la situació com per motivar perquè l’empresa tira endavant malgrat les serioses dificultats que viu. “Aquests factors indiquen una incertesa significativa sobre la capacitat de la societat per continuar la seva activitat de forma normal en un futur, atès que podrien posar en dubte el principi d’empresa en funcionament i en conseqüència, la capacitat de la societat per realitzar el seus actius i liquidar els seus passius.”

Factors i condonacions

Això sí, hi hauria “factors que tendeixen a reduir o eliminar el dubte sobre la capacitat de la societat a continuar com a empresa en funcionament”. Un d’aquests factors és el compromís del comú de sustentat la societat costi el que cost. De l’altra, s’indica que hi ha un pla de negoci que permetria millorar la situació. No obstant això, el mateix informe reconeix que per al primer any del pla, el ja tancat 2014, mentre es van complir els paràmetres fixats respecte dels ingressos, les despeses no es van poder contenir com es pretenia.

Quan els auditors van signar l’informe que ha de ser analitzat properament pel plenari de la corporació laurediana, hi havia sobre la taula la condonació del deute contret per CampRabassa respecte del comú. En efecte. Hi havia tres préstecs diferents que la corporació havia facilitat a la societat per una xifra rodona global de quatre milions d’euros. Més 200.000 euros aportats pel comú durant el gener d’aquest 2015 per finançar l’activitat de la societat. A més, CampRabassa devia al comú 941.691 euros, originat pel cànon pendent de pagament des de l’inici del projecte. Tot plegat es van transformar en 5.141.000 euros que el comú va condonar, transformant el deute en accions i fent créixer el capital social fins als 22.212.190. Vaja, que els auditors no ho diuen, però de la lectura del seu informe sembla evident que a Naturlandia el Tobotronc no és l’únic que falla.

Comentaris

Trending