Els accionistes majoritaris de BPA recorreran contra la desestimació de la reclamació econòmica

Comentaris

Els accionistes majoritaris de Banca Privada d’Andorra (BPA) consideren una fugida endavant la dèbil justificació amb la qual tant el Govern d’Andorra com l’Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF) han desestimat, com per altra banda era previsible, la reclamació per responsabilitat administrativa formulada per la família Cierco el 14 d’octubre contra el propi Govern i el propi INAF. Seguint el procediment establert, els accionistes de BPA recorreran contra les desestimacions formulades, que en cap cas entren a valorar el fons dels greuges denunciats en la petició. 

Ha estat el ministre de Finances i portaveu de l'executiu, Jordi Cinca, qui ha revelat la desestimació de la reclamació. Ho ha fet en el transcurs d'una entrevista en el programa 'La Rèplica' d'Andorra Televisió. Cinca no ha aprofundit gaire en la denegació de la petició. Sols ha assegurat que "òbviament" havia de rebre el no com a resposta. En essència, les denegacions comunicades dimecres tant per part del Govern com de l’INAF són idèntiques i, tot i esgotar el màxim termini establert per respondre -noranta dies entre el dos mesos ordinaris i la pròrroga suplementària- no entren a rebatre els nombrosos arguments que sostenien la petició formulada. Implícitament, tant l’executiu com l’organisme supervisor del sistema financer defensen la seva actuació al·legant que van adoptar les decisions que van considerar oportunes per assegurar l’estabilitat del sistema financer i, en conseqüència, no es desprèn d’aquella forma de procedir cap perjudici causat als reclamants. No obstant, el fet evident i obvi és que deu mesos després que l’administració assumís el control de l’entitat financera aquesta està patint una importantíssima destrucció de valor.

El recurs de reposició que es presentarà davant l’administració en els terminis escaients i com a pas previ, si cal, a la futura demanda judicial té com a únic objecte defensar els drets i els legítims interessos de la família Cierco, que en cap cas pretén afeblir ni el sistema financer andorrà ni encara menys posar en risc el país. Ben al contrari, i amb l’objectiu de contribuir a l’estabilitat de l’economia del Principat, els accionistes majoritaris de BPA s’han mostrat sempre disposats a cooperar amb el Govern en la recerca d’una sortida el més beneficiosa possible per a totes les parts afectades per la crisi, i especialment els treballadors i els clients del banc intervingut. La legítima propietat de BPA manté intacte que el comportament de l’administració ha estat negligent i lesiu i ha generat uns perjudicis gravíssims que cal compensar. I vista la desestimació de la reclamació és clar que en els terminis escaients, la família Cierco interposarà l’oportú recurs de reposició encara en seu administrativa abans d’acudir, en cas de tornar a ser denegada la petició, a la via jurisdiccional. 

Ara, els reclamants tenen un mes per recórrer contra la desestimació inicial davant la mateixa administració que ja ha denegat les pretensions de la família Cierco. L'administració té dos mesos per pronunciar-se. Tres si torna a demanar una pròrroga. Si la resposta no és positiva, després seran els accionistes majoritaris de BPA els que hauran d'acudir a la secció administrativa de la Batllia i interposar l'escaient demanda. En aquest cas hi ha sis mesos des de la desestimació o el silenci per poder fer la reclamació judicial.

Liberals s'interessa per les gestions per trobar corresponsals per a Vall Banc

El conseller general liberal Carles Naudí ha presentat a la Sindicatura una pregunta que el Govern haurà de respondre per escrit relacionada amb la dificutat de l'Agència estatal de Resolució d'Entitats Bancàries (AREB) per trobar corresponsals per a Vall Banc. En concret, Naudi exposa en la seva pregunta que "aquesta setmana s’ha parlat de les corresponsalies de Vall Banc i el retard de la posada en funcionament del banc" i es demana "informació de la situació i negociacions amb corresponsals i custodis desde la data  de creació de l’AREB. Quins han estat els corresponsals. Quines han estat les seves respostes i si aquestes han evolucionat al llarg d’aquests mesos". La pregunta es fa després que "el 25 de juny de 2015 en compareixença pública a la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost i junt amb la Comissió especial de vigilància i prevenció de risc per a l'estabilitat financera, l’AREB va dir que s’estava avançant en la direcció adequada per tenir corresponsals" i del fet que "les manifetacions que el 4 de Novembre de 2015 en compareixença a la Comissió Especial de vigilància i prevenció de risc per a l'estabilitat financera, va fer l’AREB al respecte dels corresponsals".

Naudí ha sol·licitat també més informació. Sobre altres qüestions, però. Una relacionada amb un conjunt de despeses pressupostàries previstes per Andorra Televisió. L'altra demanda té a veure amb Andorra Turisme. En concret se sol·licita "per cada un de tots els patrocinis realitzats" per la societat de capital pública "la medició d’audiència mediàtica, la afluència de visitants/ espectadors, el nombre de participants, valoració de la repercussió i còpia dels clippings de premsa i mitjans". També "es demana els imports destinats a cadascun dels patrocinis" i la "informació relativa als ingressos directes generats per tots aquest esdeveniments patrocinats per Andorra Turisme així com una estimació el màxim d’aproximada i real de la generació de riquesa que tots aquests suposen".

 

Així mateix es demana la mateixa informació per tots els projectes continguts dins de Producte, a mode enunciatiu i no limitatiu, Bus turístic, Ruta Mariana, Cirque du Soleil, ACB, entre d’altres.

 

 

Comentaris

Trending