El sindicat de la policia amenaça de portar a la Batllia la comissió de la mútua de funcionaris

El col·lectiu requereix saber quants funcionaris han tingut afectacions -i quants han percebut més del que els corresponia- en el cobrament dels seus períodes de baixa

Gabriel Ubach, Secretari General de USd'A i Salvador Prieto, President del CFPA
Gabriel Ubach, Secretari General de USd'A i Salvador Prieto, President del CFPA

El Col·lectiu de Funcionaris de la Policia d'Andorra (CFPA) ha enviat aquest matí una carta a la presidenta de la Comissió de la mútua de la malaltia, Iolanda Font, en què es reclama de forma oficial l'estat actual dels comptes de la mútua i una relació del nombre total de funcionaris dels diferents departaments de l'administració pública que han patit afectacions en el cobrament dels seus períodes de baixa.

El president del col·lectiu sindical policial, Salvador Prieto, considera que donada la situació actual que envolta la gestió de la mútua, cal que per part de la seva comissió de control es faci "un exercici de transparència envers els seus partícips i l'opinió pública, i així col·laborar en evitar judicis de valors i polèmiques". En concret es vol saber quants treballadors públics haurien percebut diners de forma indeguda. I en quina mesura han retornat allò que no haurien d'haver cobrat.

El context en què s'emmarca l'amenaça ve donat perquè el 14 de desembre del 2017, el CFPA ja va adreçar una carta requerint que la comissió de la mútua denunciés davant dels tribunals les possibles infraccions penals comeses per alguns partícips. A les infraccions se'ls hauria d'haver aplicat una sanció corresponent i s'hauria d'haver iniciat un expedient disciplinari per falta molt greu, com preveu l'article 71 de la Llei de la Funció Pública.

Malgrat aquest requeriment, la mútua no va considerar, en data de 8 de març, que hagués d'emprendre aquestes accions i per aquest motiu, el comitè executiu del CFPA demana ara saber el total de funcionaris públics que han tingut problemes per cobrar la seva baixa, així com "la incidència d'aquesta disfunció en la gestió administrativa de la mútua".

D'aquesta manera, el sindicat policial deixa clar que si la informació requerida no és lliurada en els terminis previstos en el Codi de l'administració, portarà a la comissió de la mútua a la Batllia per tal que aporti les dades sol·licitades.El CFPA consulta el personal de la policia dimarts

El sindicat policial ha convocat una consulta entre el personal del departament de policia amb la pregunta: "Vols continuar cobrant el 100% del salari el dia 25 en cas d'estar de baixa?". Dita votació es durà a terme el dimarts vinent des de les 9 del matí a les 18 hores de la tarda a les dependències del despatx central de policia.  

Comentaris (4)

Trending