El Superior declara que la difusió de certes dades d'Higini Cierco vulnera el seu dret a la intimitat

Comentaris

El Superior declara que la difusió de certes dades d\'Higini Cierco vulnera el seu dret a la intimitat
El Superior declara que la difusió de certes dades d\'Higini Cierco vulnera el seu dret a la intimitat
  • L'Alt tribunal estima un procediment urgent i preferent promogut per l'empresari arran de la publicació d'una diligència de declaració en el 'cas Landstreet'
  • El document que facilitava a través dels seus llocs web Diari d'Andorra i Andorra Televisió mostraven, per exemple, el número de passaport i el domicili del demandant
  • La sala civil del TS recorda que hi ha elements que no tenen cap valor informatiu i, a més a més, cal que es protegeixin d'una eventual intromissió il·legítima
La sala civil del Tribunal Superior ha declarat que la publicació en dos mitjans de comunicació de dades com ara el número de passaport o l’adreça privada de l’accionista majoritari de Banca Privada d’Andorra (BPA) fins a la seva nacionalització Higini Cierco constitueixen una “vulneració en el dret a la intimitat” de l’empresari perquè no aporten res de significatiu a nivell informatiu i, en canvi, exposen detalls personals que s’han de protegir. La decisió de l’Alt tribunal expressada en aute que resol la vista oral haguda la setmana passada en el marc d’un procediment urgent i preferent previst en l’article 41.1 de la Constitució té com a rerefons sengles informacions publicades en relació a la declaració de Cierco en el ‘cas Landstreet’, una de les múltiples derivades de la causa BPA. Diari d’Andorra i Andorra Televisió van facilitar en sengles llocs web la diligència de declaració íntegra que incorporava diverses dades de caràcter personal com la data de naixement, el nom dels pares del declarant o la ja esmentada numeració del passaport o del domicili familiar. Totes les parts defenents, i també el ministeri fiscal, s’havien oposat a la petició formulada per Cierco de protecció urgent dels seus drets fonamentals. En primera instància, les parts opositores consideraven que la via escollida, el procediment establert a la Constitució, no era l’escaient atès que es podia acudir a vies ordinàries. Sobre el fons, també es demanava la desestimació de les pretensions de l’empresari atès que entenien que no existia tal vulneració. Especialment significativa va ser la posició de la fiscalia, que va eludir la seva responsabilitat vers la protecció de menors. Una de les motivacions dels assessors legals de Cierco era mantenir que la divulgació del seu domicili privat no tenia cap interès per l’opinió pública, oimés quan en el mateix habitatge hi resideixen de forma habitual dues menors que en res tenen que suportar certs comportament o pressió. El ministeri públic, que va quedar de manifest durant la vista dijous de la setmana passada, va ometre aquesta circumstància. No obstant això, el tribunal considera que la via urgent i preferent és, per aquest cas, tan idònia com ho podia ser la que possibilita la llei relativa a la protecció civil dels drets a l’honor, la intimitat i la pròpia imatge i, després, passava a analitzar el fons de la qüestió i a fer la corresponent ponderació entre el dret a la informació i el deure de respectar la intimitat de les persones. Ja admetia la defensa de l’accionista de BPA que el seu mandant és una persona de rellevància pública i que s’entén que en el marc de la causa en qüestió puguin transcendir algunes dades. Però no pas totes. En un aute dictat aquest dimarts, la sala civil diu que “el fet d’informar de la declaració d’una persona, de rellevància empresarial i coneguda al Principat, que afecta a un debat general i que mereix ésser conegut pel públic en una societat democràtica -com és el cas que ens ocupa- no significa que no hagi d’existir un control editorial de les dades personals que es publiquen i que es podien haver suprimit, sense restar cap transcendència i importància a la notícia de la declaració” d’Higini Cierco”. I quan el tribunal fa l’exercici de ponderació arriba a la conclusió que “la revelació de dades com el número de passaport o el domicili privat i familiar del senyor Higini Cierco no esdevenien ni necessàries ni idònies ni proporcionals a la informació que s’efectuava”. També admet l’aute que “la publicació del nom dels pares, la professió o la data de naixement de l’inculpat, atesa la seva rellevància pública, no es poden considerar que constitueixin  un àmbit de la privacitat protegible”. En conseqüència, el Tribunal Superior estima les pretensions, encara que sigui de forma parcial, perquè no dóna protecció absolutament a totes les dades personals contingudes en el document, del demandant i declara que “s’ha vulnerat el dret a la intimitat d’Higini Cierco respecte de la difusió del seu número de passaport i del domicili privat, constatem la vulneració i ordenem el cessament d’aquesta intromissió il·legítima”. De fet, els mitjans, quan van intuir que podrien ser objectes d’algun tipus d’acció legal que els podria anar en contra ja van retirar el document que contenia les dades vulneradores de la intimitat. L’aute notificat avui no estableix cap mena de reparació més enllà d’abastar la funció declarativa perquè tampoc no s’havia sol·licitat cap indemnització ni res per l’estil. Ara, obre les portes a dur a terme alguna altra acció en aquest sentit. I les fonts jurídiques consultades han avançat que és molt probable que vist que s’ha reconegut la vulneració de la intimitat es procedeixi ara, per altres vies -civils i penals-, a exigir la reparació del dany causat.

Comentaris

Trending