El Sipaag denuncia l’abús del Govern pel que fa al personal de relació especial

El sindicat sol·licita que els càrrecs de confiança només desenvolupin les funcions que la llei els hi confereix, així com que totes les contractacions siguin publicades al BOPA

-
-
Lluís Anguita, President del Sindicat de Personal Adscrit a l'Administració General (Sipaag) ha enviat una sol·licitud genèrica al Govern d'Andorra en què s'exposa en gairebé tots els departaments de la institució governamental s'han fet contractacions de personal de relació especial i que "un important número de personal de relació especial o assessors, porten a terme funcions de comandament, és a dir, funcions reservades a un funcionari o treballador públic". El sindicat demana precisament que aquest personal només ha de desenvolupar aquelles funcions que la llei marca.

El Sipaag exposa que d'acord amb l'article 8 de la Llei de la funció pública, el personal de relació especial és el que presta, amb caràcter de confiança, serveis d'assessoria o d'assistència al Cap de Govern i als ministres, al President del Consell Superior de Justícia i als cònsols. I que per tant,"la llei no els confereix cap altra opció". El sindicat explica que el personal de relació especial treballen sota el "nom de coordinador", "un càrrec que no apareix regulat en cap llei" i que segons Anguita es tracta "d'un càrrec inventat pel Govern per atribuir, de forma arbitrària, funcions de Director o Cap d'Àrea". 

El representant sindicalista també es mostra contrari al fet que hi hagi una "manca de publicació al BOPA d'algunes contractacions de personal de relació especial", precisament perquè "la Llei del Pressupost obliga a fer-ho". A més, també explica que és una falta de respecte i menyspreu als funcionaris que es contractin tants treballadors forans, que "tenen escassos nuls coneixements del país i una manca d'estima". I afegeix, que a vegades els ministres han arribat a delegar a aquest personal "la signatura dels actes administratius i publicar-ho al BOPA" i que "una delegació de signatura comporta necessàriament una delegació de funcions".

Per aquests motius, el Sipaag sol·licita al Govern que totes les contractacions de personal estiguin publicades al BOPA, i que el personal de relació especial desenvolupi les funcions que la llei els hi confereix. Així com que tampoc "tinguin efecte els edictes publicats al BOPA i els documents públics, relatius al personal de relació especial, en els quals són nomenats coordinadors o membres d'òrgans col·legiats i que els són delegades signatures o altres funcions no previstes a la Llei".

Etiquetes

Comentaris (1)

Trending