El PS vol saber els detalls de tres contractes del Govern a consultores de l'entorn de Crèdit Andorrà sobre les pensions dels funcionaris

Comentaris

  • Les adjudicacions publicades fa pocs dies al BOPA i que tenen a veure, en part, amb treballs ja executats suposen, en conjunt, una despesa de 316.000 euros i s'han encarregat a CA Vincles Actuarial i a Arqués Ribert Junyer Advocats
  • La parlamentària socialdemòcrata Rosa Gili ha sol·licitat a través de la Sindicatura, d'una banda, una còpia dels tres contractes i, de l'altre, ha formulat diverses preguntes per tal que l'executiu aclareixi algunes qüestions
El grup parlamentari del Partit Socialdemòcrata (PS) vol conèixer amb tot detall tres contractes d’assessorament que el Govern ha adjudicat recentment a consultores vinculades a Crèdit Andorrà i que tenen a veure amb les pensions dels funcionaris. Els socialdemòcrates recorden que les obligacions derivades de dits contractes suposen una despesa de 316.000 euros. Cert és que una bona part dels treballs formalment encarregats ara ja s’han estat fent. I en una manera de funcionar de l’administració poc clara i menys entenedora, l’adjudicació legalment formal es fa de manera retroactiva. La consellera general del Partit Socialdemòcrata (PS) Rosa Gili, vol que Govern expliqui els motius de tres adjudicacions de treballs d’assessorament vinculats al pla de pensions de la funció pública, encàrrecs que, entre tots ells, sumen una despesa de gairebé 316.000 euros –tenint en compte que un dels tres suposa un pagament de més de 3.600 euros al mes durant sis anys-. Per això ha presentat una demanda d’informació i una bateria de preguntes escrites, mitjançant les quals vol que l’executiu aclareixi en què consisteixen les tasques contractades així com les motivacions. A la vegada, també vol saber si es consideren vàlids els assessoraments que, en el seu dia, el gabinet demòcrata va contractar per elaborar la llei que creava el sistema de jubilacions, cal recordar, molt criticat pels treballadors públics. En el primer dels escrits, la demanda d’informació, Gili demana en primer lloc la “còpia del contracte de l’assessorament jurídic relacionat amb la redacció de la modificació de la Llei 23/2014, del 30 d’octubre, qualificada de creació i regulació del pla de pensions de la funció pública, adjudicat a la Societat ARQUÉS RIBERT JUNYER ADVOCATS, SL i publicitat en el BOPA del 20-12-2017”. També sol·licita el “contracte de serveis d’assessorament per a la transformació dels complements de jubilació dels funcionaris de l’Administració General, adjudicat a la Societat CA VINCLES ACTUARIAL SLU i publicitat en el BOPA del 20-12-2017” i, per últim, una “còpia del contracte de treballs d’assessorament en temes de valoració dels compromisos i obligacions, que es reconeixen als funcionaris en concepte de jubilació, adjudicat a la societat CA VINCLES ACTUARIAL SLU i publicitat en el BOPA del 20-12-2017”. Les preguntes escrites incloses en la segona de les missives tramitades aquest divendres a Sindicatura fan referència, justament, a aquests tres encàrrecs fets des del Govern. Primer, es recorda que els tres edictes suposen important quantitats de diners públics: 28.989,87 euros, en el primer cas; 3.657,50 euros mensuals durant sis anys en el segon; i 23.512,50 euros en el tercer. Per això, es fan diverses preguntes que l’executiu haurà de respondre de forma escrita. Es demana, per exemple, “explicació precisa” dels encàrrecs fets i, en el cas de l’efectuat a Arqués Ribert Junyer advocats, que és l’històric despatx d’advocats que històricament a assessorat Crèdit Andorrà, es demana si “vist l’import  de l’adjudicació de gairebé 30.000 euros, s’ha demanat l’elaboració d’una llei nova?”. Gili també vol saber “quins estudis, auditories i assessoraments  es van demanar en el moment de l’elaboració de la Llei 23/2014 del 30 d’octubre qualificada de creació i regulació del pla de pensions de la funció pública”, així com el cost de cadascun d’ells i a quines empreses es van adjudicar, en tots els casos puntualitzant també que es vol “una explicació precisa”. La consellera general socialdemòcrata també demana “quines raons justifiquen que el Govern efectuï ara aquestes noves contractacions” i si “hi ha algun fet sobrevingut que invalidi o qüestioni les previsions fetes en aquell moment”. Al mateix temps, qüestiona l’executiu per “quines qüestions no poden ser tractades directament pels Serveis Jurídics de Govern i pel Ministeri d’Administració Pública, Transports i Telecomunicacions”. Per últim, també vol saber si “té el Govern l’objectiu de modificar les condicions de les pensions de la Funció Pública”.

Comentaris

Trending