El PS constata que hi ha famílies que ho passen malament pels retards del Govern en abonar els ajuts al lloguer

Comentaris

El PS constata que hi ha famílies que ho passen malament pels retards del Govern en abonar els ajuts al lloguer
El PS constata que hi ha famílies que ho passen malament pels retards del Govern en abonar els ajuts al lloguer

El grup parlamentari socialdemòcrata ha constatat el retard amb què Govern està pagant els ajuts a l’habitatge, la qual cosa “està provocant situacions de molta dificultat per famílies i persones que necessiten percebre l’import d’aquests ajuts cada mes ja que, sense ells, no poden fer front a les seves despeses més bàsiques i essencials”. El PS ha fet pública aquesta ‘denúncia’ a través d’una pregunta que formula a l’executiu el president del grup mixt i líder de la formació al Consell General, Pere López. El Govern haurà de respondre per escrit a la demanda socialdemòcrata.

López motiva la seva pregunta en un parell de fets. El primer seria que “en dates 24 d’agost de 2016 i 7 de desembre de 2016 s’han publicat en el BOPA sengles edictes en què s’acord perllongar la convocatòria d’ajusta a l’habitatge de lloguer”. I, el segon motiu, seria que en funció d’informació “de casos concrets de les quals disposem, semblaria que aquest fet ha vingut acompanyat d’un retard en els cobraments periòdics d’aquests ajuts i que s’estaria procedint a pagaments agrupats de les prestacions en diversos mesos”. Seria aquest segon fet el que estaria posant en dificultats diverses famílies del Principat.

Per aquest motiu, López interposa fins a sis preguntes al Govern: “els motius que han portat a perllongar (per dues vegades) la convocatòria d’ajusta d’habitatge de lloguer?”; “els motius pels quals els pagaments s’han deixat d’efectuar amb periodicitat mensual i quin abast de persones i prestacions s’han vist afectades?”; “quan preveu el Govern realitzar efectivament la nova convocatòria?”; si el Govern “preveu canvis rellevants en els criteris per a la nova convocatòria d’ajuts a l’habitatge de lloguer?”; “quina és la previsió que fa el Govern en relació a la gestió dels ajuts abans de la resolució de la nova convocatòria?”; i si “existeixen altres ajuts de caràcter social en què s’han produït retards en les convocatòries o en el pagament de les prestacions?”

López demana al Govern que vista la temàtica de què es tracta i “atenent el caràcter especialment sensible de la pregunta i la situació en la qual (sembla) es troben molts ciutadans”, intenti respondre tan aviat com sigui possible, malgrat que el reglament parlamentari estableix els terminis que estableix quant a la resposta per escrit.

Comentaris

Trending