El nou reglament sobre la cotització dels autònoms a la CASS penalitza molts inversors estrangers

Els administradors de societats donats d’alta com a compte propi que no tenen cap assalariat donat d’alta a l’empresa no es poden acollir a cap reducció quan fins ara si hi tenien dret

-
-
Fins ara, el detall ha passat més o menys desapercebut, però alguns administradors de societats que cotitzen a la Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS) com a treballadors per compte propi comencen a posar el crit al cel amb una disposició concreta del reglament sobre l’aportació dels autònoms a la Seguretat Social. A partir d’aquesta normativa, aquells administradors d’una societat que no té cap més assalariat que el propi administrador no es poden acollir a cap reducció. La mesura penalitza en molts casos a emprenedors-inversors estrangers que van aterrar al Principat per posar en marxa projectes unipersonals abans d’ampliar el negoci si veien que funcionava.

El BOPA va publicar dimecres de la setmana passada el reglament que desenvolupa la llei que regula les cotitzacions dels treballadors autònoms en funció dels ingressos que s’obtenen. A partir d’aquesta nova legislació, hi ha fins a sis trams distints de cotització. Els nous gravàmens, analitzats en el seu conjunt, acabaven sent compensatoris. El que l’administració de la Seguretat Social deixa de recaptar per una banda ho recupera per una altra. I ho recupera, en gran mesura, per aquests autònoms que alhora són administradors de societats sense assalariats. En aquest sentit alguns dels afectats han lamentat que d’estar pagant 116 euros mensuals fins ara, de cop i volta i sense previ avís, hauran d’abonar 462,62 euros el mes.

Mitjançant la creació d’una societat al Principat es podia i es continua podent demanar permís de residència com a administrador de la societat. És el que es denomina tècnicament i alhora popularment com el ‘tràmit J1’. La naturalesa d’aquest tràmit fa que molts dels que s’hi acollien fossin inversors estrangers que aterraven al país en solitari amb la idea de posar el seu projecte en marxa i avaluar-ne la viabilitat i l’eventual èxit empresarial abans de començar a ampliar-lo. Qui s’acollia a aquest sistema societari quedava obligat a cotitzar a la CASS en el règim de compte propi. Si el càrrec d’administrador no era remunerat, el cotitzant en qüestió podia acollir-se a una reducció de la quota al 25% de la tarifa general, per dir-ho així. D’aquí sortien els 116 euros esmentats.

La situació canvia amb el nou reglament segons que han denunciat alguns dels afectats. La clau de volta de tot plegat cal cercar-la en l’article 3 apartat sisè de l’esmentada normativa publicada la setmana passada. De la lectura d’aquest precepte es conclou que tots els administradors de societats que tinguin més del 50% de la societat, d’una societat que al seu torn no tingui assalariats, estan obligats a cotitzar per l’estàndard de quota per compte propi que està establerta. Això són els 462 euros. No hi ha possibilitat d’acollir-se a cap reducció. La situació pot afectar, de fet, hauria d’afectar a un nombre notable de persones que al seu dia es van acollir a la via del ‘tràmit J1’.Celebració dels col·lectius de discapacitats

Evidentment, no tot són visions negatives o impactes penalitzadors. Certament, la modificació del règim de cotització dels autònoms porta també bones noves. Algunes d’aquestes han estat celebrades pels col·lectius de discapacitats. Recorden que les noves normatives permeten, gràcies als canvis legislatius introduïts a petició del representant dels pensionats a la CASS, que les persones pensionades amb un grup 1 cotitzessin a la CASS si ho feien en règim de compte propi en la tarifa més reduïda. La quota al 25%, els 116 euros. Els col·lectius concernits han celebrat la mesura, que qualifiquen de “discriminació positiva envers les persones amb discapacitat que tenen una pensió d’invalidesa de la CASS de grup 1”. 

Etiquetes

Comentaris (2)

Trending