El nombre de dones del país que avorten a Catalunya cau un 18% des del 2013 però creix la xifra de joves avortistes

El 2017, 107 ciutadanes del Principat van acudir a centres sanitaris catalans per interrompre l’embaràs, onze d’elles tenien menys de vint anys, totes noies que estaven estudiant

Una dona embarassada.
Una dona embarassada.
El nombre de dones d’Andorra que van a avortar a Catalunya ha caigut un 18% els darrers cinc anys, en canvi, però, s’incrementa la xifra de menors de 20 anys que acudeixen a la sanitat catalana a practicar una interrupció de l’embaràs. Set de cada deu dones que va practicar un avortament l’any passat són solteres, mentre una de cada quatre té entre 35 i 39 anys. En xifres absolutes, el 2017 hi va haver 107 dones que viuen al Principat que van practicar una interrupció de l’embaràs dins el sistema sanitari públic català. La xifra no vol dir que siguin les úniques que van practicar un avortament durant l’any passat.

La tendència a la baixa és ben clara. Des del 2013, segons les dades de la conselleria de Salut de la Generalitat de Catalunya, les dones d’Andorra que han anat a avortar a Catalunya s’ha anat reduint. Aquell any van arribar a ser 131 les que van interrompre l’embaràs. Aquest nombre ha anat caient de manera progressiva: el 2014 van ser 124, el 2015 es va passar a 120 i el 2016 van quedar a 114, dada prèvia a les 107 de l’any passat. Aquestes 107 dones representen un total del 12,5% de les 851 dones no residents a Catalunya que van acudir a algun centre sanitari català a interrompre l’embaràs. En total, a la comunitat veïna s’hi van practicar pràcticament 20.000 avortaments (19.686).

La immensa majoria de les dones del país que van acudir a Catalunya a interrompre l’embaràs eren solteres. Fins a un 70%. El 21,5% eren casades, el 4,7% estaven divorciades i un 3,7% eren separades. Per edats, malgrat que no és la franja més voluminosa, sí que destaca que respecte del 2016 s’ha pràcticament doblat el nombre de dones de menys de 20 anys que van interrompre l’embaràs. S’ha passat de sis a onze. Totes aquestes noies estaven estudiant. La franja majoritària cal cercar-la entre els 35 i els 39 anys. Fins a 27 de les dones avortistes tenia una edat situada en aquella franja.

De dones que van interrompre l’embaràs superant els 39 anys n’hi va haver tretze. La segona franja més majoritària, però, cal buscar-la entre els 25 i els 29 anys (un 18,7%), mentre que un 16% tenien entre 20 i 24 anys. I quant a la formació i ocupació, si s’ha dit que les menors de 20 anys, totes estudiaven, també cal dir que la immensa majoria (81,3%) eren assalariades. La resta, encara no un 9% eren persones sense ocupació, aturades. La formació acadèmica és molt heterogènia, només quatre de les avortistes no tenen cap mena d’estudi mentre que més de la meitat tenen estudis preuniversitaris o universitaris.

Comentaris

Trending