El ministeri d’Educació avalua que els mestres i professors puguin jubilar-se abans dels 65 anys

La nova llei amb la qual treballa Govern hauria de crear excepcions quant a l’exclusivitat per als eventuals i interins de curta durada, permetent-los poder fer altres feines

Esther Vilarrubla i Eric Jover durant la compareixença.
Esther Vilarrubla i Eric Jover durant la compareixença.
El ministeri d’Educació avalua la viabilitat econòmica de poder oferir als ensenyants unes condicions de jubilació diferents a les de l’administració general. Així, tot i que l’edat de jubilació obligatòria continuarà sent els 65 anys, es mirarà de trobar una fórmula que permeti retirar-se amb anterioritat, sense que s’hagi fixat pel moment en quina edat es podria situar aquesta jubilació avançada, que si es té en compte altres cossos especials hauria de ser als 60 anys. Alhora, els eventuals no es veuran lligats de peus i mans per l’actual exclusivitat al lloc de treball.
L’entorn sindical esperarà a veure què queda finalment escrit de les reivindicacions fetes abans de valorar totes les suposades millores que s’introduiran al projecte legislatiu

El ministre d’Educació, Eric Jover, i la directora general de l’Escola Andorrana, Esther Vilarrubla, han donat compte aquest dilluns dels trets bàsics que, al seu entendre, ofereix l’avantprojecte de llei del cos de docents. Jover i Vilarrubla estan en plena ‘gira’ de claustres per explicar als mestres i professors els trets fonamentals del projecte legislatiu. El ministeri ja haurien ideat o estaria acabant de definir algunes de les millores o reivindicacions fetes, per exemple, des del Sindicat de l’Ensenyament Públic (SEP). Fonts del col·lectiu sindical, però, han mostrat el seu escepticisme. I han explicat que fins que no vegin escrites les millores que el ministeri diu no es podrà fer una valoració real.

Jover i Vilarrubla esperen fer durant aquest mes la ronda de contactes que s’han imposat amb els claustres i tenir tancat un text abans de final d’any. Malgrat que el titular d’Educació treballa amb l’escenari que la nova llei pugui aprovar-se durant el que resta de legislatura, no ho ha pas afirmat de manera taxativa. La nova llei regularà per primera vegada les especificitats del cos docent. No obstant això, hi haurà molts aspectes que seran idèntics que els que planteja la llei de la Funció Pública.

Eric Jover preveu fer durant aquest mes la roda de contactes amb tots els claustres de l’Escola Andorrana i malgrat que la voluntat és tenir la llei aquesta legislatura no ho ha assegurat

El ministre ha volgut incidir en elements com el de la jubilació voluntària, la regulació de les vacances o la mobilitat dels docents, deixant clar que el text amb el qual s’està treballant dotarà de més estabilitat el personal del cos atès que l’assignació a un centre educatiu serà com a mínim per a quatre anys. Els canvis de centre escolar només es podran produir per motius objectivats o per un tancament d’aula. Per accedir a la prefectura d’estudis o a la direcció, el criteri de la formació s’afegirà al de l’experiència i al de la superació de l’edicte.

Quant a la jubilació, Jover, que ha reconegut que és l'únic cos especial que no gaudeix d'aquestes condicions, ha explicat que la proposta dependrà de l'estudi de viabilitat econòmica que s'està fent, tot i que ha assegurat que els primers resultats el fan ser optimista a l'hora de poder fer una "oferta més avantatjosa". Tot i això, la voluntat és que sigui una opció voluntària, ja que l'edat obligatòria de jubilació seguirà sent els 65 anys. Pel que fa a les vacances dels membres del cos, el ministre ha indicat que actualment no estan regulades per llei, però que responent a la demanda del sindicat, s’inclourà al projecte de llei. Actualment s’està estudiant quina és la manera en què s’han de regular, però sempre amb la voluntat de no canviar els períodes de descans que finalment acaben gaudint. Quedarien regulades sols les vacances d’estiu. Uns 45 dies. No pas la resta d’aturades que es fan durant el curs.

El text fixarà una permanència de quatre anys en un mateix centre educatiu i regularà per primera vegada les vacances d’estiu, que segurament s’establiran en 45 dies

La llei també ha d’establir noves condicions per als interins. Així, el projecte legislatiu preveurà excepcions quant a l’exclusivitat laboral. El ministre ha assenyalat que hi ha una part de treballadors interins que cobreixen baixes de molt curta durada perquè la casuística del cos d’educació fa que es cobreixin les baixes des del primer dia. Per aquest motiu es considera que no es pot demanar als interins de curta durada que no compatibilitzin amb altres feines. Jover ha explicat que s'ha arribat a un acord per tal que els que cobrin fins al 120% del salari mínim puguin compaginar la seva feina amb una altra ocupació, i que també es permeti amb els eventuals de curta durada, tot i que encara s'ha d'establir el criteri per fixar aquesta durada. A banda, serà una comissió amb presència sindical –i no el consell de ministres com fins ara– qui resolgui les demandes de permisos per al personal fix.

Suposadament, el ministeri pretén reforçar amb el nou marc legal els processos de selecció d’interins. Així, les borses d’interins, que ja existeixen actualment, passaran a ser una obligació legal, i això comportarà també la creació d’una plataforma telemàtica a través de la qual tots els treballadors puguin consultar en quina posició es troben i la puntuació que tenen. L'objectiu és que aquestes llistes, que s'aniran actualitzant en línia, puguin ser una realitat durant la propera legislatura.

Comentaris

Trending