El Govern ‘pentina’ sense miraments la proposició del PS sobre habitatge

El criteri sobre la proposta legislativa és desfavorable com es preveia, però la crítica que versa sobre el text és molt superior del que es podia inicialment esperar

Comentaris

-
-
El Govern no només ha emès un criteri desfavorable en relació amb la proposició de llei socialdemòcrata que pretenia modificar la regulació del Fons de Reserva de Jubilació (FRJ) per tal de poder accedir a una part de les reserves de la CASS per fomentar habitatges de lloguer; és que a més a més, la crítica que desprèn dit criteri, és força dura. Això sí, l’executiu, com ja va avançar divendres el ministre d’Afers Socials i Habitatge, Víctor Filloy, comparteix el neguit per la problemàtica dels pisos i anuncia la creació d’un fons independent publicoprivat.

El criteri que publica aquest dilluns el Butlletí del Consell General recorda que “una de les principals finalitats de la proposició de modificació de fer les inversions més independents de les fluctuacions borsàries” però en canvi hi ha “una certa contradicció” perquè no s’ha modificat a la baixa el pes que han de tenir les inversions en el mercat. “La segona finalitat de la modificació és diversificar les inversions del fons, però aquest resultat tampoc no es pot assolir amb la modificació proposada”. Amb tot i per tot, “el Govern considera que la proposició no tan sols no assoliria els dos principals objectius identificats en l’exposició de motius, sinó que els empitjoraria”.

“També ha merescut l’opinió negativa tant de la comissió gestora del fons com, i de forma unànime, del consell d’administració del Fons de Reserva de Jubilació”

La resolució governamental també analitza altres aspectes de la proposta socialdemòcrata. Lamenta per exemple que es vulguin incrementar el nombre de persones de la comissió gestora del fons, fet que suposaria més despesa, o es considera que “el criteri establert de definició del lloguer social és discutible, massa imprecís i de difícil aplicació”. També es creu que es posa en risc la rendibilitat. Una altra qüestió que valora l’executiu és que “el percentatge d’inversió en béns immobles del fons” es fixi en un 10%. Segons el Govern, “invertir aproximadament 120 milions d’euros en habitatges ja existents, d’una banda, representa un risc de concentració evident de les inversions i, de l’altra, podria tenir un efecte contrari al cercat tensant la demanda del mercat d’habitatges de compra, disminuint l’oferta d’habitatge de lloguer i, com a conseqüència, tindria un efecte inflacionista en els preus del lloguer”.

El Govern acaba concloent que si “un dels objectius perseguits per la reforma és millorar el Fons de Reserva de Jubilació, la seva gestió i la seva política d’inversions”,  tots els elements que es consideren en el criteri fan “improbable que aquests objectius s’assoleixin”. L’executiu remarca, a més, que la proposició “també ha merescut l’opinió negativa tant de la comissió gestora del fons com, i de forma unànime, del consell d’administració del Fons de Reserva de Jubilació”. De fet, les darreres setmanes diversos membres del PS, amb Pere López i Rosa Gili al capdavant, van mantenir diversos contactes. I van arribar a la conclusió que amb alguns arranjaments tècnics la proposició podia ser viable. Però no serà el cas. 

“Creiem que és preferible no modificar la Llei del Fons de Reserva de Jubilació i crear un fons publicoprivat d’habitatge que representi una oportunitat d’inversió”

Això sí, “el Govern coincideix en la necessitat que cal establir mesures que ajudin a resoldre el problema de l’habitatge i que el Fons de Reserva de Jubilació és una palanca financera interessant”. Però la solució concreta hauria de quedar, com ja va avançar Filloy, fora d’aquest fons. “Creiem que és preferible no modificar la Llei del Fons de Reserva de Jubilació i crear un fons publicoprivat d’habitatge que representi, segons els criteris financers que ja guien l’acció del Fons de Reserva de Jubilació, una oportunitat d’inversió. Aquest fons de nova creació s’hauria de focalitzar en la rehabilitació d’habitatges actualment no aptes per al lloguer i en la construcció d’habitatge nou. Govern ja està treballant en el desenvolupament d’aquest fons que formava part del programa electoral de la majoria parlamentària que li dona suport.”

La modificació de la Regla d’Or, tampoc

El Govern no només tomba la proposició socialdemòcrata vinculada a l’habitatge, també és desfavorable a modificar la llei relativa a la sostenibilitat de les finances públiques, coneguda millor encara com la llei de la Regla d’Or, i que havia presentat terceravia. La formació encapçalada per Josep Pintat havia presentat una breu proposició de llei per la qual es pretenia establir la impossibilitat que els pressupostos de l’administració presentessin dèficits. Considerava terceravia segons la lectura que en feia Govern que la llei vigent no havia funcionat prou bé.

terceravia pretenia que s'impedissin als dèficits en els pressupostos de l'administració perquè creu que la llei de sostenibilitat de les finances públiques no funciona

Però l’executiu en cap cas comparteix la mateixa visió. Repassa tot un seguit de dades macroeconòmiques i altres circumstàncies com les derivades del ‘cas BPA’ i el Govern assegura que “si no haguessin succeït els esdeveniments extraordinaris del 2015, la reducció de deute per part de l’administració central hauria estat d’una vintena de milions d’euros. Basant-se en aquestes dades, cal fer una valoració positiva” de la llei de la sostenibilitat de les finances públiques i “considerem que la modificació proposada tan sols aporta una simplificació i no en modifica la filosofia. Per aquest motiu es pot considerar que la proposició de llei que se sotmet és innecessària”, ja que la ‘Regla d’Or’ “està complint el seu propòsit, un propòsit àmpliament compartit per aquesta cambra”.

L’executiu, alhora, no comparteix de cap manera que no es pugui presentar un pressupost deficitari, entre altres coses perquè en certs moments, que l’administració es pugui endeutar pot significar un revulsiu en l’economia. “Emprada racionalment, l’eina del dèficit pot generar, per exemple en un context de crisi econòmica, una millora de l’economia nacional gràcies a una inversió pública més elevada. Per aquest motiu sembla desencertat excloure de les eines de política econòmica de què disposa el Govern que es proposin projectes de pressupost amb dèficits moderats”. Entre altres coses perquè “limitaria l’eficàcia de l’acció” governamental.

El ministre Víctor Filloy durant el seu discurs en la festivitat de Meritxell al Cedre.

Relacionat

Govern plantejarà crear un fons d’inversió que serveixi per construir habitatge de lloguer
-

Relacionat

El PS insinua que pot no donar suport a pactes d’Estat si es tomba la seva proposició de llei sobre l’habitatge

Comentaris

Trending