El Govern assegura que el servei sanitari que es presta al Pas de la Casa és “excel·lent”

El ministeri de salut i el SAAS estan valorant les necessitats de la vila encampadana per saber si cal dotar el centre mèdic d’alguna atenció suplementària a la que actualment està oferint

-
-
El ministeri de Salut i el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) estan treballant per fer “una valoració exhaustiva de les necessitats sanitàries del Pas de la Casa i el seu encaix amb els serveis sanitaris actualment oferts” i una vegada es disposi d’aquesta “foto de la realitat, Govern haurà de fer una proposta de serveis i recursos sanitaris que cobreixi les necessitats sanitàries de la població” encampadana.

L’executiu considera que ara per ara “el cèntric mèdic situat al Pas de la Casa presta en l’actualitat un conjunt satisfactori de serveis sanitaris als habitants del Pas de la Casa, serveis que es presten amb una accessibilitat i qualitat excel·lents”. Això no treu que Salut faci “un estret seguiment dels diferents serveis sanitaris que es presten a tot el Principat. En el cas dels serveis sanitaris oferts al Pas de la Casa, el Ministeri de Salut ha realitzat diferents contactes amb el Comú d’Encamp, per tal de recollir les diferents opinions en referència als serveis i esbrinar si els habitants de la zona detecten algun tipus de mancança o bé tenen alguna proposta de millora en relació a l’oferta sanitària de la zona”.

El Govern ha respost d’aquesta manera una pregunta parlamentària del representant de Socialdemocràcia i Progrés (SDP) Víctor Naudi que s’interessava per saber si amb la voluntat que té l’executiu d’implementar una nova cartera de serveis, i vist que la crisi ha començat a remetre i la legislatura passada es van reduir alguns serveis mèdics i assistencials que es prestaven al centre mèdic del Pas, ara es tornaran a ampliar.

Més enllà d’afirmar que el servei que es dóna és satisfactori però s’està mirant si cal fer alguna millora, el Govern, a preguntes del conseller general, exposa quin són els serveis que actualment s’ofereixen. Així, el servei d’urgències dóna cobertura les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any. El servei de rehabilitació fa una atenció de fisioteràpia diària en dies laborables de les 8 a les 16 hores. El metge de capçalera consulta un dia per setmana, de 9 a 13 hores habitualment, ampliable fins a jornada completa segons demanda. Habitualment no hi ha llista d’espera amb l’atenció prestada, segons el Govern.

El servei de diagnòstic per la imatge presta un servei de vuit hores (de 8 a 16) tots els divendres, quan es desplaça al Pas un tècnic per a la realització de radiologia convencional. L’últim dijous de cada més, i entre les 14.30 hores i les 18 visita el servei de salut mental. Altres serveis que s’ofereixen al centre mèdic del Pas són el d’infermeria d’atenció primària (de dilluns a divendres, de les 8 a les 20 hores i caps de setmana i festius: de les 9 a les 11 hores); el metge de capçalera (de dilluns a divendres, de les 9 a 14 hores i de les 16 a les 19:00 hores); la llevadora (dimecres de les 8 a les 11:00 hores). Un dia a la setmana visita la treballadora social de Govern i també presten servei dos dentistes privats (un d’ells visita els dilluns i els dimarts i l’altre els dijous i els divendres).

Comentaris

Trending