El gerent d’Andorra Turisme cobra 10.000 euros nets al mes

Budzaku s’ha embutxacat els darrers tres anys i mig 402.715 euros després de cotitzacions socials i IRPF; l’esmentada quantitat inclou la part fixa i el corresponent al variable per objectius

-
-
El gerent d’Andorra Turisme cobra de mitjana pràcticament 10.000 euros el mes nets si se li imputen dotze pagues. Segons les dades del ministeri de Turisme, Betim Budzaku ha ingressat, nets, els darrers tres anys i mig més de 400.000 euros en concepte de retribucions sumant-hi el fix i el variable en funció d’uns objectius que excepte el 2015 (en què va quedar en un compliment del 96,6%) sempre ha superat el màxim que se li havien imposat.

El titular de Turisme, Francesc Camp, respon amb uns quadres publicats al Butlletí del Consell General una pregunta formulada pel conseller general progressista Víctor Naudi en relació amb les remuneracions percebudes per Budzaku aquesta darrera legislatura. En la seva resposta Camp remarca que l’anterior gerent d’Andorra Turisme Àlex Andrés, triat pel Govern del PS hauria percebut retribucions més elevades i sense que es fixessin unes fites objectives a complir. Les dietes i els desplaçaments estan al marge de la retribució indicada en el cas de Budzaku.

Excepte el 2015, que va complir amb el 96,6% de les expectatives, els dos anys següents el gestor turístic va anar més enllà dels reptes que li havia imposat el Govern

El gerent actual d’Andorra Turisme va cobrar l’any passat 119.944,59 euros el que dividit en dotze pagues donaria un salari net de 9.995,38 euros. Net en aquest cas significa, segons el detall facilitat pel Govern, que la xifra ja no contempla el que s’ha abonat en concepte de CASS i d’IRPF. Si no s’hagués extret ja les cotitzacions socials i els impostos, el salari de Budzaku s’elevaria entorn als 11.550 euros. Si es té en compte el que el màxim responsable d’Andorra Turisme ha ingressat els darrers tres anys i mig, la mitjana salarial, sempre tenint en compte que es tractessin de dotze pagues, donaria 9.588 euros mensuals nets. O 10.780 bruts.

Aquest 2018 Budzaku, per ara, només ha percebut la part fixa del salari. El variable que se li pagarà en funció dels objectius fixats no els cobrarà fins l’any vinent. Per tant i fins a 30 de juny, Budzaku havia percebut en concepte de salari net 43.689,50 euros, el que suposa una mitjana mensual de 7.281 euros. Aquesta quantitat, però, s’haurà de veure incrementada amb el variable. Els objectius se li valoren, per exemple, en funció del percentatge d’increment de turistes i excursionistes que rep cada any el Principat o la capacitat de negociar del gerent o la seva empatia per integrar nous treballadors o parlar amb agents del sector turístic.

El primer any sol·licitat, el 2015, Budzaku va quedar-se a poc del compliment total dels objectius imposats. Segons les dades publicades al Butlletí del Consell va assolir el 96,6% d’allò que se li havia imposat. En canvi, els dos anys següents, el gerent d’Andorra Turisme ha anat més enllà i tot del que se li havia demanat com a llindar màxim. Així, el 2016 va complir les expectatives en un 102,6% i l’any següent aquest percentatge encara s’enfilaria una mica més, fins al 103,3%.

El gerent d'Andorra Turisme, Betim Budzaku, durant la participació en un acte recent.

Relacionat

SDP posa la retribució i la feina feta per Betim Budzaku a examen

Comentaris (5)

Trending