SDP posa la retribució i la feina feta per Betim Budzaku a examen

El conseller progressista Víctor Naudi demana al Govern que li faciliti per escrit el salari i les gratificacions percebuts pel gerent d’Andorra Turisme des del 2015 fins ara 

El gerent d'Andorra Turisme, Betim Budzaku, durant la participació en un acte recent.
El gerent d'Andorra Turisme, Betim Budzaku, durant la participació en un acte recent.
Socialdemocràcia i Progrés (SDP) pretén saber amb exactitud què ha costat a les arques públiques el gerent d’Andorra Turisme, Betim Budzaku. El conseller general progressista Víctor Naudi ha sol·licitat al Govern que li faciliti per escrit el detall de les retribucions rebudes pel màxim responsable executiu de la societat que dirigeix la promoció turística del Principat. Les retribucions i, també, altres conceptes de naturalesa salarial que hagi percebut.

Per motivar la seva petició, Naudi es refereix a “la necessitat de donar més transparència a l’actuació de la societat Andorra Turisme SAU i amb la voluntat de conèixer tant la remuneració del seu gerent com de les despeses esmerçades pels responsables de la societat pública en viatges, dietes i altres conceptes connexos”. En aquest darrer cas també es pretenen saber les gratificacions percebudes pel president de la societat, que és el ministre de Turisme, Francesc Camp.

La formació també pretén saber els objectius laborals que l’executiu va fixar al gestor turístic i el seu grau d’acompliment

La demanda es formula no pas pel darrer mes o aquest 2018. Naudi sol·licita el detall del que es porta de legislatura i encara una mica més. Així, les dades sol·licitades, remuneració i gratificacions de Budzaku i gratificacions del president del consell d’administració de la societat s’haurien d’estendre als anys 2015, 2016, 2017 i el primer semestre d’enguany. En el cas de Budzaku, la petició progressista va més enllà del sou, també.

Així, la pregunta formulada pel parlamentari d’SDP inclou un punt en què es demana “quins objectius s’havien fixat pel gerent d’Andorra Turisme per als anys 2015, 2016 i 2017” i “quin ha estat el grau d’acompliment d’aquests objectius a finals dels mateixos anys”. I el mateix se sol·licita per al primer semestre d’aquest 2018. 

Les fonts consultades han assegurat que els progressistes pretenen que se sàpiga amb claredat quin és el cost de Budzaku, el fitxatge del qual va ser controvertit i que desperta, com passa en molts d’aquests alts càrrecs, sentiments molt contraposats. Alhora, les fonts han assegurat que fa temps que sembla que Andorra Turisme està instal·lada en una mena de paràlisi, d’anar fent. De conformisme. Per això es vol posar el salari, la retribució percebuda, i la feina feta per Budzaku a examen.

Comentaris (1)

Trending