El control patrimonial s'estén a directius d'organismes públics i a càrrecs judicials

Presentada la proposició de llei sobre transparència i accés a la informació pública

Comentaris

Eva López, Maria Martisella i Carles Naudi durant la roda de premsa d'aquest dilluns.
Eva López, Maria Martisella i Carles Naudi durant la roda de premsa d'aquest dilluns.
Els grups parlamentaris de Demòcrates, Liberals i Ciutadans Compromesos han presentat aquest dilluns la proposició de llei sobre transparència i accés a la informació pública. Hauran de fer la declaració de patrimoni, a més dels càrrecs polítics, els directius dels organismes públics, de les entitats parapúbliques i de les societats públiques, els càrrecs judicials des del Consell Superior de la Justícia als fiscals adjunts passant per magistrats, batlles i fiscal general, els membres del Tribunal Constitucional i el Raonador del Ciutadà,

Les declaracions jurades de patrimoni i béns, inicial i final, s'hauran de formular davant de notari i dipositar davant el Tribunal de Comptes en el termini improrrogable de tres mesos a comptar de la data d'accés al càrrec i la data de finalització d'aquest, respectivament.

Les declaracions tindran caràcter confidencial i podran ser consultades únicament pels propis afectats, pel Tribunal de Comptes o per l'autoritat competent en el marc d'un procediment judicial. La consellera liberal Eva López ha explicat que "si hi variacions en el patrimoni punibles, serà el mateix Tribunal de Comptes que tindrà l'obligació de traslladar-ho a la Fiscalia".

La normativa serà d'aplicació a més dels càrrecs ja esmentats, al síndic, el subsíndic i els consellers generals, el cap de Govern, els ministres, el cap de Gabinet del cap de Govern, el secretari general del Govern, els secretaris d'Estat, els ambaixadors i els altres alts càrrecs que estan definits segons la llei del Govern. També serà d'aplicació als cònsols majors i menors i els consellers dels comuns.

El termini de classificació de la informació reservada s'estableix per un període no superior als vint anys.

L'objectiu de la proposició és desenvolupar el principi de transparència amb l'establiment d'obligacions de publicitat activa a càrrec de les administracions i entitats públiques. En segon lloc, a través del reconeixement del dret d'accés a la informació públic, establint-se els supòsits en què es pot declarar una informació com a reservada d'Estat. El termini de classificació d'aquesta informació s'estableix per un període no superior als vint anys. Segons el projecte legislatiu, els temes declarats com a informació reservada només poden ser coneguts per aquelles persones expressament facultades, essent les úniques que poden accedir als documents corresponents.

La consellera general de Demòcrates, Maria Martisella ha indicat que "el Govern podrà declarar d'ofici, com a informació reservada d'Estat, qualsevol mena d'informació i de documentació, que la difusió pugui afectar els interessos de seguretat o defensa d'estat". Pel que fa al dret d'accés a la informació pública per part dels ciutadans, Eva López ha destacat que "la demanda del ciutadà no ha d'estar motivada però l'Administració li haurà de notificar per quin motiu li denega l'accés".

La proposició entrarà a tràmit a finals d'aquest mes i s'ha enviat als grups de l'oposició per fer aportacions.

                          

 

Comentaris (4)

Trending