El Consell Superior pretén incorporar un magistrat a temps parcial per al Tribunal de Corts

Les candidatures es poden presentar fins al 7 de maig a la 1 del migdia i tenen preferència els juristes andorrans, espanyols o francesos

-
-
Fins al 7 de maig a la 1 del migdia es poden presentar candidatures per cobrir una plaça de magistrat a temps parcial per al Tribunal de Corts. El Consell Superior de la Justícia (CSJ) ha tret a concurs el lloc de treball, pel qual farà una valoració de mèrits i, alhora també, mantindrà una entrevista amb els aspirants. La cúpula judicial vol reforçar la jurisdicció vist l’increment de feina i el fet que, en principi, el setembre es reinicia el judici del ‘cas BPA’.

Els requisits que primerament es tenen en compte són disposar de la nacionalitat preferentment andorrana, espanyola o francesa, titulació en dret i aptitud tècnica i mèrits propis suficients per a l’exercici de la funció jurisdiccional. Poden participar en el concurs obert de juristes els secretaris judicials, els advocats i els altres titulats en l’àmbit del dret que hagin exercit de forma efectiva professions de caràcter jurídic almenys durant vint anys. No es poden tenir antecedents penals ni impossibilitats físiques o psíquiques per a l’exercici de l’activitat jurisdiccional entre altres.

S’ha de dominar, alhora, el català, el castellà i el francès i es valorarà, també, el coneixement d’altres llengües. El barem de mèrits, que suposa el 70% de la nota del concurs i que es valoraran individualment amb cada candidat per verificar algunes qüestions concretes, té en compte el coneixement del Dret andorrà, la formació acadèmica, l’experiència en l’exercici de càrrecs jurisdiccionals, l’experiència professional externa, l’activitat docent, les publicacions jurídiques, les ponències i conferències en l’àmbit jurídic, els idiomes i, altres possibles mèrits. L’entrevista personal equival al 30% de la nota.

Segons l’edicte publicat aquest dimecres al BOPA, “a aquest lloc de treball li correspon una retribució anyal bruta de 30.651,66 euros distribuïda en tretze pagues per una dedicació a temps parcial”. I el càrrec és per a sis anys renovables i el Consell Superior de la Justícia es reserva el dret, que li confereix la legislació en la matèria, de deixar desert el concurs.

Comentaris

Trending