El Consell d’Europa reclama a Andorra més mesures per prevenir la corrupció entre parlamentaris, jutges i fiscals

Comentaris

  • El GRECO publica el seu informe relatiu a la quarta avaluació del Principat que se centra en el combat de conductes inadequades dels poders legislatius i judicial
  • L’organisme recomana que els consellers generals facin una declaració de béns i interessos seus i també dels seus familiars més propers o que d’ells en depenguin
  • En relació amb la Justícia, demana que el Consell Superior estigui més professionalitzat i hi hagi representació dels jutges i els fiscals, i reclama que batlles i magistrats siguin nomenats de per vida 
L’organisme del Consell d’Europa que combat la corrupció (GRECO) demana a Andorra que adopti més mesures per prevenir conductes inapropiades entre parlamentaris, batlles i fiscals. Malgrat que en general la situació no és dolenta, reclama, per exemple, que els consellers generals facin una declaració de béns. També proposa una major professionalització i formació jurídica del Consell Superior de la Justícia i que els batlles i magistrats siguin nomenats de per vida deslligant-los així del poder polític. El GRECO ha publicat aquest dijous el seu informe relatiu a la quarta avaluació que fa del Principat, una avaluació que anava dirigida als òrgans parlamentaris i judicials. Els aspectes relacionats amb Andorra, com els vinculats a d’altres països, es van tractar i acordar durant la trobada plenària que va celebrar el GRECO el mes de juny a Estrasburg. Ara l’organisme europeu reclama a les autoritats andorranes que implementin les mesures que creguin adients per donar resposta a les mancances necessàries. I li dóna de marge fins al 31 de desembre del 2018 perquè remeti a l’organisme un informe detallant els canvis que s’hagin introduït.

llegeix l'informe en anglès

El GRECO, segons ha manifestat el propi organisme, "acull amb satisfacció els esforços d'Andorra per modernitzar el seu sistema legal i institucional, que li permeten beneficiar-se d'un marc jurídic i organitzatiu ben desenvolupat”. En aquest sentit es remarca que “el procés legislatiu és transparent i la societat civil té fàcil accés a la informació sobre el treball del parlament”. Tanmateix, l'informe subratlla que els consellers generals han d'elaborar un codi de conducta i s’ha de posar en marxa un sistema per controlar el compliment de les obligacions parlamentàries i, alhora, incrementar la formació dels polítics quant a aspectes relacionats amb l’ètica dels seus comportaments. L’organisme europeu, respecte dels consellers generals, troba necessari que s’introdueixi un sistema per a la declaració pública dels seus béns i interessos que contingui dades quantitatives sobre interessos financers i empresarials (ingressos, actius i elements de deute significatius) i que es consideri, també, la possibilitat d’incloure informació sobre el cònjuge del parlamentari i els familiars dependents. Entén el GRECO que aquesta segona part de la informació, la relativa als familiars, no es farà pública. També demana que es deixi molt clar des de l’inici de la carrera parlamentària quins conflictes d’interessos hi pot haver.

llegeix l'informe en francès

L'informe considera adequats els aspectes principals de la carrera dels jutges i fiscals. Tanmateix, en aplicació de les normes europees, es recomana que la composició del Consell Superior de la Justícia, que tingui un paper determinant en la carrera dels batlles, magistrats i representants del ministeri públic, es modifiqui per garantir que hi hagi una representació adequada de jutges i fiscals en la seva pertinença. En essència, el que es pretén és que la cúpula judicial tingui un component més professional, amb una naturalesa de caràcter jurídic que en l’actualitat pràcticament mai no té. El GRECO també recomana que es nomeni els jutges per una durada indefinida. El fet que tant batlles com magistrats hagin de renovar el càrrec cada sis anys i que sigui, directament o indirectament, el poder polític qui en decideix el seu futur pot condicionar l’actuació judicial i supeditar-la a decisions polítiques. Finalment, i relacionat tant amb jutges com amb fiscals, l’organisme del Consell d’Europa reclama que es mantinguin formacions d’integritat i ètica. I que s’augmentin els terminis d'investigació de les qüestions disciplinàries per garantir l'eficàcia del règim de jutges i fiscals. Alhora, també inclou l’informe una petició perquè s’incrementi el termini de prescripció de les infraccions que poden originar responsabilitat disciplinària. La implementació de les tretze recomanacions adreçades al Principat d'Andorra serà avaluada per GRECO a través del seu procediment de compliment, durant el primer semestre de 2019.

Comentaris

Trending