El Consell del Joc ha rebut 86 sol·licituds de prohibició d’entrada al bingo en 4 anys

L’ens també veta l’accés als beneficiaris d’ajuts socials, que en aquest cas representen una mitjana de 2.200 usuaris cada exercici

Una sala de bingo.
Una sala de bingo.

El Consell Regulador del Joc (CRAJ) ha gestionat, des del 2016, 86 sol·licituds de persones que han demanat voluntàriament que se’ls prohibeixi l’entrada al bingo per tenir problemes vinculats a la ludopatia. Es tracta d’una possibilitat establerta a la Llei del joc, que també va vetar l’accés a qui percebés prestacions socials. En aquest cas, la xifra es mou entorn les 2.200 persones anuals.

En la Llei de regulació dels jocs d’atzar aprovada l’any 2014 s’establia la creació d’un registre on s’hi havia d’incloure aquelles persones a les quals s’hagués de restringir l’accés als establiments del sector. En primer lloc, evidentment, els bingos; en un futur, si alguna vegada es desencalla, el casino. Aquesta inscripció es podia donar per dues motivacions. Una, voluntària. És a dir, que la persona, conscient dels seus problemes de ludopatia, ho demanés expressament com a forma del seu tractament. L’altre, obligatòria, que inclou tots aquells que perceben algun tipus de prestació socioeconòmica per part del Govern.

El registre es va crear arran de l'aprovació de la Llei del Joc, l'any 2014

En el primer dels casos, i segons les dades facilitades pel Consell Regulador del Joc (CRAJ) a Altaveu, des que es va iniciar el registre, l’any 2016, s’han presentat un total de 86 sol·licituds. Aquestes prohibicions voluntàries han mantingut una certa estabilitat al llarg d’aquests anys. Així, el 2016 vam de,amar entrar al registre 25 persones per les 16 del 2017, les 22 del 2018 i les 23 del darrer exercici.

En aquests casos, les prohibicions tenen una durada mínima d’un any. Per deixar-les sense efecte, cal que el mateix interessat ho demani de forma expressa. Per tant, cal tenir present que en alguns casos una mateixa persona pot haver fet la demanda en anys diferents.

Des del CRAJ s’apunta que són aquestes persones amb les quals es considera que existeix un comportament associat a la ludopatia. Es tracta, asseguren, d’una xifra “residual” en comparació amb el nombre total de persones que tenen restringit l’accés a les sales de bingo –i més endavant al casino- pel fet de rebre alguna de les prestacions socioeconòmiques, provinents bàsicament del ministeri d’Afers Socials.

Aquest col·lectiu, s’indica des del CRAC, volta anualment la xifra de 2.200 persones. Aquestes darreres restriccions venen condicionades per la temporalitat i les particularitats de l’ajuda atorgada.

Etiquetes

Comentaris (1)

Trending