El comú de Sant Julià preveu que els ingressos cauran un 20%

La corporació treballa per ajustar el pressupost aprovat tot prioritzant les partides socials i deixant únicament les inversions necessàries, com ara el dipòsit d’aigua de Nagol o el magatzem de la deixalleria

Un instant de la reunio amb els cònsols i tots els consellers.
Un instant de la reunio amb els cònsols i tots els consellers.

El comú de Sant Julià de Lòria ha començat a posar mans a l’obra per tirar endavant els ajustaments en el pressupost aprovat per a l’exercici 2020 per afrontar les conseqüències de al crisi del coronavirus. Els dotze consellers de la corporació, tant la majoria d’Unió Laurediana com els de Laurèdia Desperta han mantingut una reunió que ha servit per establir unes línies de treball, així com per prioritzar les partides d’inversió i de funcionament davant un panorama en què es preveu una davallada del 20% en el capítol d’ingressos. La voluntat és donar importància a totes aquelles partides de caire social.

Per aquesta tasca serà de gran ajuda una nova eina instaurada que permet visualitzar els ingressos i les despeses en tot moment i saber en el punt exacte en què es troben les finances comunals.  També s’ha acordat realitzar un seguiment acurat dels comptes i, un cop al mes com a mínim, es treballarà el pressupost en el marc de la comissió de Finances. Això permetrà una gestió pressupostària acurada i adaptada al moment. 

La revisió pressupostària s’ha basat en una projecció econòmica a curt termini que contempla bàsicament la possible davallada d’ingressos, així com la despesa prevista.  Així doncs, s’ha establert prioritzar les partides de caràcter social per donar resposta a les possibles necessitats en qualsevol moment i ajustar al màxim la despesa de funcionament. 

En referència a la inversió, s’han definit les prioritats classificant-les en tres tipologies. Les estrictament necessàries, com el dipòsit d’aigua potable de Nagol i el magatzem de la deixalleria, les que es poden ajornar i les que ja no es preveu executar en aquest pressupost.  Així doncs, s’ha pogut ajustar el pressupost actual en un 9,5% menys en despesa de funcionament, un 13,5% menys en despesa d’inversió i s’ha contemplat una possible davallada d’ingressos d’un 20%. 

Etiquetes

Comentaris (2)

Trending