El comú de la Massana tirarà a terra l’annex del pavelló de l’Aldosa després de quinze anys sense utilitzar

L’edifici fa temps que patia deficiències estructurals que ara s’han agreujat amb despefectes a un pilar, fet que ha decidit la corporació a esperar més per enderrocar-lo

-
-

El comú de la Massana vol impulsar abans de finals del mandat l’enderrocament de l’edifici annex del pavelló de l’Aldosa, després de més de quinze anys tancat al públic en general. La decisió s’ha pres un cop s’ha detectat un problema amb un dels pilars que podria posar en risc la seva estructura. El ple de la corporació del proper dia 18 haurà d’aprovar la partida per tirar endavant els treballs.

La Junta de govern del comú de la Massana ha acordat encarregar un projecte tècnic de desconstrucció de l’edifici que, com s’ha remarcat en un comunicat, no forma part del col·legi Àgora Internacional (ubicat al pavelló, al davant de l’annex) i fa més de quinze anys que està tancat al públic en general i als usuaris de l’escola. Antigament aquesta estructura acollia les pistes de tennis exteriors i interiors.

El projecte de desconstrucció s’ha encarregat perquè s’ha detectat un assentament en un dels pilars, cosa que a mig termini podria afectar l’estructura de l’edifici annex. De fet, fa anys que hi ha deficiències estructurals que, justament, van provocar que es deixés d’utilitzar, com ara filtracions d’aigua. Ara, aquestes han empitjorat i poden suposar un risc d’esfondrament.

Aquesta setmana començaran les accions preparatòries per a portar a terme els treballs d’enderroc, que consisteixen en sectoritzar els accessos i les instal·lacions. En els propers dies també s’aixecarà un mur d’obra al pati exterior i es faran varis sondatges al sostre de la coberta i a diferents forjats amb l’objectiu de definir el procediment d’enderroc de l’estructura per trams i fases.

Durant el mes de desembre es faran els treballs preparatoris i es preveu que al gener i febrer es pugui portar a terme la desconstrucció per fases, segons el projecte d’enginyeria. La planificació dels treballs s’està portant a terme conjuntament amb la direcció del col·legi per tal d’informar els pares sobre la planificació de les obres i evitar al màxim les molèsties.

Al proper consell de Comú del pròxim 18 de desembre el cònsol major proposarà al ple aprovar la ratificació del crèdit extraordinari per l’avenç de fons per a portar a terme els treballs, que es finançarà via ingressos propis i tresoreria disponible i, per tant, sense generar endeutament.

Comentaris

Trending