El Col·legi dels Pirineus haurà d’abonar uns 90.000 euros a vuit mestres per retallades salarials indegudes

El centre educatiu ara gestionat per Agora ha perdut totes les causes judicials que s’havien endegat arran de voler mantenir més enllà del pactat una reducció de sou 

-
-

L’1 de setembre del 2012, els llavors responsables del Col·legi dels Pirineus van pactar amb els professionals assalariats del centre una reducció salarial lineal a aplicar als empleats del 10%. Hi havia dificultats econòmiques. El tracte era que després del primer curs, posterior a aquella data, que donés resultats positius, els docents recuperarien el salari previ a la retallada. L’empresa, com han acreditat els tribunals, va pretendre mantenir la reducció de sou més enllà del que tocava. Ara, la sala civil del Tribunal Superior ha dictat vàries resolucions que condemnen l’escola privada de l’Aldosa de la Massana a abonar els indeguts, al tomb de 90.000 euros, a vuit mestres.

Sis dels docents van fer una demanda conjunta pel fet de no haver recuperat el salari que creien que era de justícia que els pertocava. Dues mestres més, fartes dels suposats incompliments de l’empresa, van decidir autoacomiadar-se. S’ha dictat sentències diferents. I també són molt diferents les quantitats que s’hauran d’abonar, perquè en el cas dels autoacomiadaments es penalitza molt més l’empresa pels incompliments que els tribunals han acabat advertint que hi va haver. Les resolucions s’han notificat les darreres setmanes. La darrera aquest dimecres, en què el Superior ha desestimat les pretensions del col·legi en relació amb la demanda conjunta de sis professionals de la docència.

El tribunal desestima rotundament totes les pretensions de l’escola i, a més, la condemna a fer-se càrrec de les despeses judicials de la instància. En relació amb les demandants, es confirma els abonaments que el centre ha de dur a terme, d’entre 1.353 euros la quantitat més baixa a 5.423 euros la més alta, interessos legals al marge. El Col·legi dels Pirineus, al seu dia, pretenia allargar la retallada pactada l’1 de setembre del 2012 fins el 31 de desembre del 2019, situació a la qual es van oposar els professionals assalariats del centre, molts dels quals van acabar deixant l’empresa, per pròpia voluntat o acomiadats.

L'1 de setembre del 2012 es va pactar una reducció salarial lineal del 10% que després l'empresa va pretendre allargar fins al 31 de desembre del 2019

Aquell 1 de setembre del 2012 es va acordar una reducció lineal del 10% de tots els salaris “fins a l’1 de gener següent al de la data de tancament del primer exercici econòmic posterior al referit 1 de setembre del 2012 en què el centre educatiu Col·legi del Pirineu tingui un resultat net positiu”. en aquest marc, el curs 2014-2015 va acabar deixant un saldo positiu de 39.162,16 euros. Aquesta circumstància, però, inicialment no va transcendir i, per tant, no es va apujar el salari tal com s’havia pactat. Quan els professionals van tenir coneixement dels resultats econòmics, van reclamar el retorn a la situació anterior al setembre del 2012, circumstància a la qual el centre es va oposar. I d’aquí les demandes.

L’escola mantenia que l’esperit del pacte era, no que el resultat d’un sol exercici fos positiu, sinó que els comptes de l’empresa es recuperessin en la seva totalitat, i recordaven els responsables de l’empresa que el deute acumulat encara no s’havia eixugat. A més, justificava el Col·legi dels Pirineus que el juliol del 2016 es va aplicar l’IPC a les nòmines amb la qual cosa les remuneracions passaven a ser superiors, fins i tot, al que cobraven els docents amb anterioritat a l’aplicació de la retallada.

Res d’això, però, no va acceptar ni la Batllia, en primera instància, ni ara el Superior. La sala civil-laboral deixa clar que les clàusules contingudes en els pactes subscrits amb els treballadors deixaven clar que es deixarien sense efecte les reduccions després del primer exercici amb beneficis i, alhora, mantenen els tribunals que el fet que el salari del 2016 pogués ser superior al del 2012 no tenia res a veure amb la retallada, sinó a altres circumstàncies com per exemple a la incorporació del pagament d’àpats, de primes d’assegurança o de consolidació de triennis. 

Per tant, els tribunals no han atès en cap cas les pretensions del Col·legi dels Pirineus i han condemnat, en tots els casos instats, l’empresa, que haurà de compensar els demandants. En aquest cas, les vuit mestres que van portar als tribunals l’escola pels seus incompliments salarials.

Comentaris (9)

Trending