Una FP i un postgrau universitari sobre e-sports en l’horitzó

El desenvolupament que projecta l’administració demòcrata de les noves tecnologies i l’electrònica pretén tenir un vessant educatiu

Es voldrien fomentar competicions d'e-sport en clau positiva.
Es voldrien fomentar competicions d'e-sport en clau positiva. ARXIU

El pla estratègic sobre els e-sports que projecta impulsar l’administració demòcrata-liberal està a les becerol·les i difícilment tindrà gaire avenços en els mesos que queden de legislatura. Amb tot, i entre altres, la voluntat és que més enllà del vessant econòmic o tecnològic, l’impuls dels esports electrònics tingui també un component educatiu que aniria lligat, entre altres, a una formació professional específica i a un postgrau universitari.

El treball, l’elaboració del pla estratègic, fa un temps que està definit -ha tingut un cost de 58.000 euros- i vist com està d’avançada la legislatura ara mateix sembla que hauria de ser matèria més de programa electoral que de realitzacions reals. Aquest pla ha estat tutelat pel departament de Presidència i Economia, amb Jordi Gallardo al capdavant, malgrat que té una aspiració més transversal.

El pla educatiu associat a l’impuls dels e-sports passaria, entre altres, per realitzar campanyes de sensibilització social que millorin la percepció de pares, mestres i societat en general sobre els avantatges de la disciplina que es pretén impulsar. De fet, s’hauria de conscienciar els usuaris més joves en els bons hàbits dels videojocs. Es voldria impulsar la creació d’una lliga escolar d’e-sports a Andorra en horari extraescolar, “de manera que augmenti la base d’aficionats del país i el nombre de jugadors”.

En el nivell més lectiu o similar, es pretén desenvolupar activitats extraescolars relacionades amb els e-sports i l’ús de tecnologies. Dos punts essencials, s’ha dit, seria impulsar una formació professional orientada al màrqueting, la gestió i l’administració de les noves tecnologies i els videojocs. I, també, crear una formació universitària de postgrau en matèries relacionades amb els e-sports.

Finalment, i quant a aspectes més globals però d’experimentació i impuls general de la matèria, el pla estratègic fixa la promoció de la investigació en e-sports mitjançant la col·laboració pública i privada “que millori el coneixement de diferents aspectes dels e-sports i doni visibilitat a Andorra com a país referent en els e-sports” i es vol crear un observatori internacional d’e-sports que permeti identificar tendències, mètriques i altres resultats del sector.

Hores d’ara és un pla que està en cartera, però, per ara, ni tan sols damunt la taula per molt que formi part de l’Horitzó 2023, el redisseny del programa electoral del 2019 i el pla de govern demòcrata-liberal passats pel sedàs de la pandèmia.

Comentaris (9)

Trending