Dotze dels programes del sistema andorrà s’adapten a les millors pràctiques d’innovació educativa

Pel que fa a la Formació Professional, s’ha revisat completament el pla antic del secretariat multilingüe, creant un nou temari de batxillerat tècnic de suport a la gestió administrativa

Alumnes de l'Escola andorrana treballant amb els ordinadors.
Alumnes de l'Escola andorrana treballant amb els ordinadors.

La millora de l’educació passa per una revisió constant dels programes educatius de les titulacions del sistema educatiu andorrà, amb l’objectiu d’adaptar-los i actualitzar-los d’acord amb les millors pràctiques d’innovació educativa del moment. Aquest és l’objectiu del Govern amb l’aprovació  de la revisió de dotze dels programes educatius que s’ofereixen a Formació Professional, a l’Escola Andorrana i a Formació Andorrana.

Pel que fa a la Formació Professional, d’una banda, s’ha revisat completament el pla antic del secretariat multilingüe, creant un nou programa de batxillerat professional tècnic de suport a la gestió administrativa, adaptant-lo al model competencial que segueix el sistema educatiu andorrà.

D’altra banda, s’han revisat els programes educatius dels batxillerats professionals de tècnic de suport sociocomunitari, de cures auxiliars d’infermeria, de suport de sistemes informàtics i xarxes, i de suport de desenvolupament de programari. Cal afegir la modificació dels programes professionals inicials d’auxiliar d’estètica i perruqueria, d’auxiliar de manteniment d’habitatges i instal·lacions, d’operador informàtic / assistent d’atenció a l’usuari en TIC, i d’auxiliar de logística i comerç. Tot plegat, amb l’objectiu de dur a terme correccions, millores i una reorganització dels elements d’aquests programes.

Pel que fa a l’Escola Andorrana, s’han millorat els programes educatius de llengües i literatures, de llengua anglesa, i de matemàtiques de segona ensenyança; i els de sociologia, de cultura i llengües clàssiques, de matemàtiques cientificotècniques, i de matemàtiques aplicades a les ciències socials de batxillerat. I, finalment, s’ha revisat el programa de llengua catalana de segona ensenyança que s’imparteix a Formació Andorrana per adaptar-lo a la normativa vigent.

Aquests textos no comportaran cap despesa econòmica per si mateixa, ja que no generaran cap canvi en el funcionament de l’escola, ni tampoc en la dedicació horària del professorat.

Comentaris

Trending