El curs començarà de manera esglaonada en tres dies, amb mascareta i cribratges

L'objectiu del Govern és iniciar-lo de manera presencial amb la màxima seguretat aplicant mesures preventives sanitàries per detectar de forma ràpida els positius

Comentaris

La ministra d'Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla durant la roda de premsa d'aquest dimecres.
La ministra d'Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla durant la roda de premsa d'aquest dimecres. SFGA

El curs escolar començara de manera esglaonada en tres dies (9, 10 i 13 de setembre), El primer dia serà pels alumnes de primera ensenyança del tres
sistemes educatius, els alumnes de sixième del sistema educatiu francès, per a tots els estudiants matriculats al British College i els de la Universitat d'Andorra. El dia 10 serà el torn del primer cicle de 2a ensenyança del sistema educatiu andorrà així com els alumnes de 2a ensenyança dels sistemes educatius francès i espanyol. El 13 entraran els de segon cicle de segona ensenyança del sistema andorrà, els de Batxillerat,  i Formació Professional.

La xifra d'alumnes estarà al voltant dels 10.700 en funció dels que van acabar el curs el mes de juny. Encara queden pendents algunes matriculacions. La ministra d'Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla ha dit que l'afronten "amb optimisme i il·lusió". Ha explicat que l'objectiu del Govern és iniciar-lo de manera presencial amb la màxima seguretat.

Per això, s'aplicaran mesures preventives sanitàries per detectar de forma ràpida els positius. La secretària d'Estat de Salut, Helena Mas ha afegit que s'ha dissenyat un operatiu de cribratge amb dues fases: inicial i periòdica. Els destinataris del cribratge inicial seran els estudiants a partir de primer curs del segon cicle de 1a ensenyança o equivalent de tots els sistemes educatius, i el personal docent i de suport dels centres de tots els sistemes educatius i nivells, a més del. personal  de cuina, vigilants de pati, etc.

Pel que fa a les característiques del cribratge -voluntari i gratuït-, s'ha definit que les proves es duran a terme pel personal de la Creu Roja a cada centre escolar. Es faran proves ràpides de detecció d’antigen (TRA), mitjançant l’obtenció d’una mostra nasal. Abans de la fase inicial del cribratge (que consta de dues proves TRA: una el dia de l’inici del curs escolar i una segona la setmana del 20 de setembre), es recomana que en el cas dels docents i personal de tots els sistemes realitzar una prova TRA el dia de la seva incorporació. Aquestes proves es podran realitzar com a autotest que es facilitaran als mateixos centres, a l’Stoplab de la plaça de Braus o a l’stoplab mòbil en els horaris i dies estipulats a cada parròquia.

Els cribratges es realitzaran en els centres dins de l’horari escolar

En relació amb l'organització del cribratge, la ministra ha anunciat que es realitzarà en els centres dins de l’horari escolar. Per fer-lo, els alumnes han de presentar el document de Consentiment informat degudament complimentat i signat per un dels tutors legals (es distribuirà des dels centres a les famílies). Els docents i personal han de presentar el Consentiment informat (es distribuirà des del ministeri).

La comunicació dels resultats del cribratge es dividirà segons el resultat: negatiu (SMS posterior a la realització de la prova) o positiu (l'Oficina Covid contactarà directament amb els tutors legals o docents/personal). Les mesures preventives s’aniran revisant periòdicament pel ministeri d’Educació i Ensenyament Superior i el ministeri de Salut i s’adaptaran a l’evolució de la pandèmia.

La mascareta serà obligatòria per a tots els alumnes excepte els de maternal i el primer cicle de primera ensenyança

Per altra banda, la mascareta serà obligatòria per a tots els alumnes excepte els de maternal i el primer cicle de primera ensenyança.  Als espais exteriors no serà obligatòria, però sí als espais comuns. Vilarrubla ha dit que l'any d'experiència ha estat molt útil i es tindrà en compte la situació que es va viure amb el transport públic l'inici del passat curs escolar per evitar aglomeracions. L'aïllament dels alumnes anirà en funció de la situació personal de cada cas, estiguin o no vacunats. Es continuaran incentivant les mesures d’higiene de mans i la ventilació freqüent dels espais i que s’evitaran les aglomeracions d’alumnes a les entrades i sortides
dels centres. Els alumnes s'organitzaran per unitats de convivència en funció dels espais, tant a les aules, com al menjador, els patis o les zones comunes com ara les biblioteques.

Etiquetes

Comentaris (12)

Trending