L’Aqua cobrarà entre 300 i 2.500 euros per aprovar nous plans d’estudis o canvis en els ja existents

Els grups de la majoria tramiten una proposició legislativa que estableix aquestes taxes per dotar l’entitat d’una segona font de finançament més enllà dels recursos que aporta el Consell General

La directora de l'Aqua, Marta Fonolleda.
La directora de l'Aqua, Marta Fonolleda. Consell General

L’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (Aqua) cobrarà taxes a aquells centres que li demanin que avaluï i aprovi tan nous plans d’estudis com les modificacions dels ja existents. Així ho estableix la proposició de llei que han entrat a tràmit els grups parlamentaris de la majoria. En concret, les taxes aniran entre els 300 i els 2.500 euros.

El text ha estat tramitat pels consellers generals de Liberals i Demòcrates, Ferran Costa i Sandra Codina. En ells es posa en relleu que l’entitat “es  finança  essencialment  a  través  del pressupost del Consell General”. Tot i això, es remarca que també té l’opció legal de “cercar noves fonts  de  finançament  a  través  de  la  percepció  de recursos econòmics facilitats pels organismes avaluats o assessorats en funció de les tasques desenvolupades”. I cap aquesta direcció va la proposició, ja que hi ha “l’ànim de dotar a l’Aqua d’una nova font de recursos que permeti un millor desenvolupament  de  les  funcions  que  té  atribuïdes, així com d’ajustar-se als criteris de sostenibilitat de les finances  públiques  i  d’estabilitat  pressupostària”.

La possibilitat de cobrar taxes es va apuntar en una modificació de la Llei de creació de l’ens aprovada el passat novembre”. Ara, aquest segon text desplega la gravació dels serveis. “Constitueixen  fets  generadors  de  les  taxes  regulades en aquesta llei l’avaluació i acreditació de la qualitat de l’ensenyament superior que s’imparteix o es pretén impartir a Andorra”, indica la proposició legislativa.

El text estableix que per avaluar i acreditar un nou pla d’estudis, es cobrarà 2.500 euros. Quan aquesta tasca es faci per renovar la validació d’un ja existent, el preu serà de 1.500. Per últim, es demanarà 300 euros per analitzar i aprovar una modificació substancial.

Comentaris

Trending