Sis de cada deu ciutadans viuen de lloguer i destinen prop del 40% dels ingressos del mes a pagar-lo

Pràcticament la meitat de les persones que viuen en un habitatge arrendat fa més de deu anys que mantenen el contracte

Rètol anunciant pisos de lloguer en un edifici d'Escaldes.
Rètol anunciant pisos de lloguer en un edifici d'Escaldes. Toni Solanelles

El 61% dels residents al país viu en un habitatge de lloguer i en l’arrendament corresponent hi destinen un 37% dels ingressos que tenen al mes. A més, prop de la meitat d’aquestes persones que s’estan en un immoble arrendat (un 45%), fa més de deu anys que viu al mateix domicili i, d’entrada, no té cap intenció de canviar. Aquestes dades surten de l’enquesta que el Centre de Recerca Sociològica (CRES) ha dut a terme en el marc de la segona onada, corresponent al segon semestre del 2020, de l’Observatori.

A banda dels que viuen de lloguer, un 14% de la població està pagant hipoteca. Aquests destinen a l’entorn del 30% de la seva renda mensual a satisfer la quota hipotecària. Dos de cada deu ciutadans del país tenen un habitatge en propietat i totalment pagat. En tot cas, és clar que la immensa majoria dels ciutadans (el 80%) no té cap intenció de canviar d’habitatge. Ni tan sols els efectes de la Covid ha fet modificar aquesta intenció. Tampoc la situació en relació al règim en què es troben fa canviar d’opinió. És a dir, pel fet que una persona visqui de lloguer no es planteja comprar un habitatge.

El director del CRES, Joan Micó.

Relacionat

Dos de cada tres ciutadans considera que la pandèmia comportarà canvis substancials

Tornant als immobles de lloguer per residir-hi, només en el 12,7% dels casos l’arrendador ha fet saber a l’arrendatari que té intenció d’actualitzar el preu. Per norma general, la renda se situa de mitjana al tomb dels 8,6 euros per metre quadrat. Òbviament, com més anys fa que el contracte està signat, més baixa és aquesta xifra. Aquells contractes que fa menys d’un any que estan firmats, poden comportar un lloguer equivalent a més d’11 euros el metre quadrat. En canvi, els contractes de més de cinc anys s’acosten a una renda de 7 euros per metre quadrat.

A més a més, i en relació a les mesures especials dictades els darrers anys davant la problemàtica de l’habitatge de lloguer, el 27% dels arrendataris s’han beneficiat de la pròrroga contractual de facto que estableix la llei de mesures excepcionals.

Etiquetes

Comentaris (4)

Trending