La quantitat susceptible d'embargament judicial per blanqueig de diners disminueix un 95% el 2021

La xifra ha passat dels 186,6 milions d'euros el 2020 als 10,4 l'any passat a causa de la menor tramitació d'expedients d'operacions sospitoses

El cap de la UIFAnd, Carles Fiñana.
El cap de la UIFAnd, Carles Fiñana. ARXIU

La UIFand ha vist com en aquest 2021 ha disminuït els expedients d'operacions sospitoses de blanqueig de diners i, per conseqüències, els diners susceptibles de ser embargats judicialment. Per contra el nombre de persones investigades han crescut, mentre les demandes d'inversió estrangera es mantenen estables.

La crisi sanitària s’ha deixat notar en tots els àmbits de la societat i el total d’euros susceptibles d'embargament judicial per blanqueig de diners no n’és una excepció. De fet, tal com s’exposa en la memòria d’activitat de la Unitat d’Intel·ligència Financera (UIFand) del 2021, mostra com en el darrer any ha caigut un 95% respecte al 2020, passant dels 186,6 milions de fa dos anys als 10,4 de l’any passat. Una dada que es dona principalment per la caiguda de gairebé d’un 42% de les operacions sospitoses, que es van quedar en 65 per les 112 de l’any anterior. Així com els dossiers tramesos a la Fiscalia General que han disminuït un 62%, passant dels 74 als 28, 20 corresponent al 2021 i els 8 restants al 2020.

Aquesta disminució rau en el principalment en el nombre de declaracio presentades pel sector financer bancari, havent passat de les 99 presentades l'exercici 2020 a les 56 de l'any passat. No és el cas per la resta de sectors, tant financers no bancaris, com no financers, que com apunta la memòria, "es mantenen tant l'espectre plural dels subjectes obligats que declaren operativa sospitosa, com el nombre d'aquestes".

"En el fet que el 2021, alguns dels dossiers han presentat una complexitat més important, havent requerit un temps d'anàlisi i de gestió de la informació superior"

D'altra banda, la menor tramitació de dossier a la fiscalia es deu "en el fet que el 2021, alguns dels dossiers han presentat una complexitat més important, havent requerit un temps d'anàlisi i de gestió de la informació superior". Per contra, destaca l'augment de casos arxivats en un 16,33%, havent passat de 98 l'any 2020, als 114 de l'any passat. D'aquesta manera, segon posa en relleu la UIFand, els expedients actualment en curs d'investigació, que s'eleva a 32, "tots ells presentats el 2021" i sense tenir en compte els que s'hagin pogut iniciar aquest 2022.

Aquesta davallada, però, contrasta en l'augment, de gairebé, un 3%, del nombre de persones investigades. Com reflecteix la memòria, el 2020 es van arribar a les 956, mentre que el 2021 aquesta xifra ha estat de 984 -407 físiques i 577 jurídiques-.

Respecte a la cooperació internacional, el nombre total de casos es manté estable, si bé augmenten les peticions de col·laboració externes, i disminueixen el nombre de peticions internes vers l'exterior, compensant-se finalment ambdues variables. Es van sol·licitar 53 d'un total de 23 jurisdiccions a les quals s'ha respost amb una mitjana de temps de 9 dies i que redueix en dos dies el temps respecte al 2020. Un termini que des de la UIFand consideren "una dada extraordinàriament important quant a l'efectivitat del nostre sistema de cooperació internacional".

Finalment, pel que fa a la inversió estrangera, es mantenen a la baixa les peticions rebudes i analitzades. L’any passat es van entrar 19 demandes, per 14 del 2020. Una d’elles va rebre un avís desfavorable, una va rebre un avís per enquesta de la policia i nou van rebre un informe d’observacions al Registre de Societats. En relació amb aquests darrers dossiers, es van investigar 58 persones, 33 físiques i 25 jurídiques, mentre que el 2020 van ser 66 persones.

Etiquetes

Comentaris

Trending