La moderació dels carburants i d’alguns aliments situen l’IPC al 5,4% a l’abril

La inflació ha baixat un punt respecte al març degut, en bona part, per la disminució del preu dels combustibles, que afecta directament al transport, habitatge i alimentació

Sortidor de carburants.
Sortidor de carburants. Altaveu

L’abaratiment del preu dels carburants respecte a l’abril i d’alguns productes alimentaris ha comportat que la inflació, a poc a poc, retorni a uns valors més assumibles, malgrat que el cost de la vida continua sent elevat. Segons les dades del departament d’Estadística, l’abril s’ha tancat amb un Índex de Preus al Consum del 5,4%, confirmant la dada avançada a principis de mes.

Després que la inflació toqués sostre al febrer arribant al 7,5%, a poc a poc s’ha anat moderat, tenint en compte que hi ha productes de la cistella de la compra com els carburants que afecten els grups d’habitatge, transports i alimentació que en depenen directament. L’IPC del mes d’abril ha estat del 5,4%, el que suposa una disminució d’un punt percentual respecte al març i només sis dècimes si ho comparem amb el mateix mes del 2022. Cal recordar que en aquell moment, certs productes com, precisament, els carburants es van disparar arran de l’esclat de la guerra a Ucraïna.

Les dades fetes públiques per Estadística mostren com la moderació dels combustibles afecta directament a la disminució dels grups d’habitatge (-1,9%), transport (1,1%) i el d’aliments i begudes no alcohòliques (-1,9%). En aquest darrer sector, s’ha de destacar l’increment no tan pronunciat de la carn respecte l’abril del 2022 i la caiguda dels preus dels llegums i verdures. En canvi, l’únic grup que fa créixer la inflació és vestit i calçat amb un increment del 3,3%.

Inflació subjacent
Inflació subjacent

La inflació subjacent, és a dir, sense tenir en compte els productes energètics i els productes frescos, s’ha situat al 5,9%, és a dir, cinc dècimes per sobre de l’IPC registrat. Pel que fa a la resta dels grups especials, cal destacar el decreixement de les variacions anuals dels índexs de preus dels productes frescos i dels productes petroliers que passen, respectivament, del +14,6% i -7,1% el mes passat al +10,9% i -11,% aquest mes.

A Espanya, l’Índex de Preus al Consum s’ha situat a l’abril al 4,1% (+0,8%), mentre que a França la inflació és del 5,9%.

Etiquetes

Comentaris (1)

Trending