Més de la meitat de les empreses tenen problemes per trobar mà d’obra qualificada

El sector de la construcció i l'hoteleria són els que tenen més problemes per cobrir les vacants i des de la Cambra de Comerç demanen més polítiques per fomentar l'accés a l'habitatge i col·laboracions amb les institucions educatives per dissenyar plans de formació

Un operari del sector de la construcció.
Un operari del sector de la construcció. Toni Solanelles

Els problemes per trobar treballadors suposen la quarta preocupació dels empresaris enquestats per la Cambra de Comerç amb una nota de 3,22 sobre 5. De fet, el 53,6% dels enquestats asseguren que han tingut problemes per cobrir vacants. El sector de la construcció és on hi ha una incidència més elevada i també en l’hoteleria. Per aquest motiu, des de la CCIS demanen a Govern promoure polítiques d’accés a l’habitatge o dissenyar plans de formació i programes de pràctiques.

Les empreses continuen tenint problemes per trobar personal qualificat. Les dificultats per trobar per un habitatge de lloguer a preu assequible i les condicions salarials poden ser alguns dels motius que expliquin aquesta problemàtica. En l’Enquesta de Conjuntura del segon semestre del 2022, es posa en relleu que un 53,6% de les empreses han tingut problemes per cobrir els llocs de treball vacants. Gairebé la meitat exposen que “actualment no hi ha suficient personal per satisfer la demanda”. També esgrimeixen que hi ha perfils específics que no es troben al país.

Per sectors d’activitat, l’escassetat de mà d’obra té una incidència molt negativa en la construcció perquè 9 de cada 10 empreses tenen dificultats per contractar treballadors, i també en l’hoteleria, en què 8 de cada 10 es veuen afectades per aquesta problemàtica. En el sector hoteler, el 60% dels enquestats exposen que la formació dels professionals no és suficient.

Motius principals per trobar mà d'obra qualificada
Motius principals per trobar mà d'obra qualificada

Davant d’aquesta situació, el president de la CCIS, Josep Maria Mas, manifesta que “un dels eixos que cal abordar és fomentar una estreta col·laboració entre empreses i institucions educatives per tal d’identificar els requisits del mercat de treball i dissenyar plans de formació i programes de pràctiques”. En matèria d’habitatge, aposta perquè des del Govern es continuïn promovent polítiques d’habitatge, “no només per raons socials, sinó també per ajudar les empreses a atreure talent”. Així mateix, considera que cal millorar l’estratègia d’immigració que respongui a les necessitats de les empreses.

Etiquetes

Comentaris (23)

Trending