La inversió estrangera formalitzada el 2022 va arribar als 389 milions d’euros

La xifra, si es descompta la del 2021 afectada per la creació de la societat gestora del patrimoni pictòric de la baronessa Thyssen -tota sola va suposar 317 milions-, és la més elevada des de l’obertura econòmica aprovada el 2012

El volum d'inversió estangera se situa en 389 milions d'euros.
El volum d'inversió estangera se situa en 389 milions d'euros.

La inversió estrangera formalitzada el 2022 va fregar els 389 milions d’euros. La xifra representa una caiguda en comparació a la dada registrada el 2021. En concret, d’un 28,5%. Es tracta, però, d’una evolució negativa que cal emmarcar en un fet excepcional que va tenir lloc en aquest exercici: la constitució d’una única societat amb un valor de 317 milions vinculada a la baronessa Thyssen. Pel que fa a la inversió en immobles, aquesta segueix en augment i creix un 3,5%.

Segons les dades que s’han fet públiques aquest dijous des del departament d’Estadística, durant el 2022 Govern va gestionar 1.251 sol·licituds d’inversió estrangera per dur a terme operacions societàries com ara constituir una empresa, adquirir accions d’una d’andorrana o ampliar-ne el capital, entre altres. D’aquestes, 1.160 es van acceptar i 33 es van denegar. 54 més van acabar caducant. La xifra representa un increment del 9,8% en comparació a les peticions del 2021.

Hi ha, per tant, un nombre de demandes superior però, en canvi, l’import total experimenta una caiguda molt forta. Passa dels 823,15 milions d’euros sol·licitats el 2021, dels quals 775,32 autoritzats, a només 395,53 el 2022. D’aquests, es van donar com a favorables 350,433.

Pel que fa als projectes finalment formalitzats, es queden en 925 (quatre més que el 2021) i el seu import és de 388,91 milions. Això suposa, oficialment, una caiguda del 28,5% en comparació a l’any anterior però aquí cal recordar, com s’ha dit, l’efecte que generava en les dades la creació d’una societat des de les Illes Caiman per gestionar el patrimoni pictòric de la baronessa Thyssen, inclòs el famós ‘Mata Mua’. Aquesta única operació estava valorada en 317 milions.

WhatsApp Image 2023 05 18 at 11.58.41

Per tant, si de l’estadística s’extreu aquesta demanda d’inversió, el global que queda de fa dos anys seria de 226,73 milions. I, per tant, la dada del 2022 seria superior en un 71%. Des d’Estadística es destaca que la xifra de l’any passat suposaria un 12,2% del Producte Interior Brut d’Andorra. Pel que fa als àmbits econòmics, la prestació de serveis lidera la inversió estrangera formalitzada, amb 181,45 milions, seguit de la promoció immobiliària i la construcció (91,95) i el patrimonial (82,43). Entre els anys 2012 i 2022, la inversió estrangera acumulada se situa en 1.861 milions.

Si les dades s’analitzen tenint en compte el país d’origen del capital, Espanya és on més interès hi ha per invertir a Andorra, amb 206 milions. En segona posició, sorprèn la presència de Luxemburg (78,75), seguida de França (63,13).

En aquestes xifres no s’inclou la inversió estrangera que s’ha autoritzat per destinar-la a adquirir un bé immoble. Durant el 2022, es van permetre 500 operacions (1 menys que el 2021) per un import de 182,92 milions, el que suposa un 3,5% més que els 176,79 de l’any anterior. El valor mitjà de cada inversió se situa en 365.844 euros i suposa, en total un 5,7% del PIB.  

Etiquetes

Comentaris (3)

Trending