La inflació es manté estable al juliol amb un 4,4%

Disminueixen els grups de vestit i calçat, aliments i begudes no alcohòliques, esbarjo, espectacles i cultura i augmenten els de transport i serveis diversos

La roba i el calçat han baixat de preu durant el mes de juliol.
La roba i el calçat han baixat de preu durant el mes de juliol.

La variació interanual estimada de l’IPC al mes de juliol del 2023 és del +4,4% segons el càlcul de l’indicador avançat. Aquest indicador representa un càlcul previ de l’IPC segons el qual, en cas de confirmar-se, no hi hauria variació respecte a l’avaluat al mes de juny del 2023 (+4,4%).

Aquest comportament de la inflació seria a causa de l’evolució dels preus dels grups vestit i calçat, aliments i begudes no alcohòliques, esbarjo, espectacles i cultura, i mobles, estris domèstics i serveis per a la llar, que s’haurien desaccelerat. Per contra, els preus dels grups transport i béns i serveis diversos haurien augmentat la variació anual.

A Espanya, l'IPC avançat és del 2,3% en part ja que es comencen a desfer els efectes base de l’energia.  En cas de confirmar-se, augmentaria quatre dècimes respecte a la variació registrada al mes de juny. L’IPC avançat de França del mes de juliol del 2023 se situa al +4,3%. En cas de confirmar-se, disminuiria dues dècimes respecte a la variació registrada al mes de juny. 

L'indicador avançat es calcula amb l’objectiu d’aportar la mateixa informació, en temps i qualitat, que les dades publicades pels instituts d’estadística de la Unió Europea (UE). Aquest indicador avançat es calcula seguint la mateixa metodologia utilitzada pel càlcul de l’IPC. La diferència entre ambdós indicadors rau en la informació utilitzada. L'indicador suposa un càlcul previ de l’IPC amb, aproximadament, el 85% dels preus de juliol entrats. Per les sèries de preus que encara no han estat enquestades, s’utilitza el mateix preu del mes anterior.

Etiquetes

Comentaris (3)

Trending