Estupefacció amb la nova taxa turística: s’hi d’aplicar l’IGI

El sector hoteler ho percep amb certa normalitat, però altres empresaris i especialment clients en funció del país d’origen no ho acaben d’entendre

Prospecte explicatiu que es troba en els establiments.
Prospecte explicatiu que es troba en els establiments.

La nova taxa turística està subjecte al pagament d’impostos. O dit d’una altra manera: un tribut grava un altre tribut. El fet que s’hagi d’aplicar l’IGI a la taxa turística, com si tal taxa fos un servei més que presta l’establiment turístic en qüestió, està causant certa estupefacció. Majoritàriament, no pas entre les patronals del sector. Però sí en altres empresaris i, especialment, entre alguns clients, especialment els que arriben de països on la fórmula és distinta de la que s’ha triat per aplicar al Principat.

Els agents del sector, segons que han reconegut tots aquells consultats, ja estaven al corrent del fet que la taxa turística tributava, a més a més, l’IGI. De fet, han assegurat les fonts, ja se’ls va informar que el preu de la taxa que s’establiria de la mitjana aproximada de les diverses taxes que s’apliquen en països de l’entorn europeu, essencialment. I que després es gravaria amb l’impost. Aquesta fórmula, per exemple, s’aplica a Espanya, on la taxa sol estar gravada amb l’IVA. Hi ha d’altres països on el recàrrec turístic, per dir-ho així, va al marge de la factura.

Aquells operadors del sector han mostrat la seva comprensió, han assegurat que no els ha sorprès perquè des del primer moment se’ls va deixar clar el model i han evidenciat també que la informació que es facilita deixa ben clar que la taxa està gravada. Alguns turistes, però, haurien mostrat la seva estupefacció tot i que en ser un import baix vist el conjunt de la factura no solen posar pegues. En general, la taxa turística està sent ben acceptada. Empresaris del país, però, immersos indirectament en el sector del turisme lamenten que “sempre copiem el pitjor de cada lloc”.

Etiquetes

Comentaris (7)

Trending